Адрес:

София 1000
ул. “Г. С. Раковски” 108А

Пропуск – сграда “А” – ул. ” Г. С. Раковски” 108А – тел +359(2) 9231 351
Пропуск – сграда “Б” – ул. “Ст. Караджа” 20 – тел. :+ 359 (2) 9231 354
Пропуск – сграда “В” – ул. “Г. С. Раковски” 114 – + 359 (2) 9231 353

 

Каса Театър НАТФИЗ

ул. “Г. С. Раковски” 108А

тел: + 359(2) 9231 303

Работно време:

вторник-събота –  10.30 – 19.30 ч.

обедна почивка: 14.30 – 15.30 ч.

info@natfiz.bg

Ректор

Проф. д-р Станислав Семерджиев
тел : + 359 (2) 9231 225
e-mail: rector.office@natfiz.bg
приемно време: сряда, 14:00 – 17:00 часа

 

Помощник-ректор

Владимир Кузманов
тел. : + 359(2) 9231 223
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Декан – факултет “Сценични изкуства”

Проф. Пламен Марков
тел. :+ 359(2) 9231 261

 

Декан – факултет “Екранни изкуства”

Доц. Любомир Христов
тел. : + 359(2) 9231 291

 

 

Отдел “Стратегическо развитие”

 

в. и. д. Началник

Д-р Яна Джарова-Караколева
Тел:+ 359(2) 9231 233
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Началник

Илиана Димитрова
тел. : + 359(2) 9231 211
e-mail: dimitrova.iliana@gmail.com

 

Секретар, кабинет на ректора

Мариела Костова
тел. : + 359(2) 9231 225
e-mail: rector.office@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Връзки с обществеността”

Десислава Димитрова
Тел: + 359(2) 9231 214
e-mail: pr.natfiz@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Eксперт международно сътрудничество “Екранни изкуства”

Д-р Красимира Иванова
Тел:+ 359(2) 9231 231
e-mail: natfiz.foreign.dep@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Eксперт международно сътрудничество “Сценични изкуства”

Д-р Яна Джарова-Караколева
Тел:+ 359(2) 9231 233
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Експерт “Реклама”

Вихрен Чернокожев
Тел:+ 359(2) 9231 241
e-mail: v.chernokozhev@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Кариерно ориентиранe”

Даниела Червенкова
Тел:+ 359(2) 9231 360
e-mail: careercentar@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 13. 00 часа

 

 

 

Учебен отдел

 

Началник

Анелия Цветкова
тел. :+ 359(2) 9231 271
e-mail: a.tsvetkova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Сценични изкуства”

д-р Екатерина Кънчева
тел. :+ 359(2) 9231 274
e-mail: ek.kancheva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Експерт “Екранни изкуства”

Анна Симеонова

Тел:+ 359(2) 9231 273
моб.тел: 0889955680

e-mail: uo-fei@natfiz.bg

 

Гл. експерт “Научна дейност”

Ели Генова
Тел:+ 359(2) 9231 275
email: e.genova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Студенти”

Лора Златанова
тел. :+ 359(2) 9231 272
e-mail: l.zlatanova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

 

Финансов отдел

 

Главен счетоводител

Красимира Царева
тел.+ 359(2) 9231 224
e-mail: k.tsareva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Финансов контрольор

Елица Ценова
Тел: + 359(2) 9231 243
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Счетоводител

Снежана Делчева
Тел:+ 359(2) 9231 284
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Счетоводител

Стоянка Павлова
Тел:+ 359(2) 9231 282
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Счетоводител

Дафина Иванчева
Тел:+ 359(2) 9231 283
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Касиер – счетоводител

Ева Сакаджийска
Тел:+ 359(2) 9231 285
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Главен експерт “Човешки ресурси”

Емилия Градинарска
Тел:+ 359(2) 9231 281
e-mail: hr@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

 

Ръководители на катедри

Ръководител, катедра “Драматичен театър”
Проф. д-р Атанас Атанасов
тел: + 359(2) 9231 262

Ръководител, катедра “Актьорство, режисура и сценография за куклен театър”
Доц. д-р Константин Каракостов
Тел: + 359(2) 9231 263

Ръководител, катедра “Сценична реч”
Проф. Диляна Мичева
Тел: + 359(2) 9231 264

Ръководител, катедра “Сценично движение”
Проф. д-р Велимир Велев
Тел: + 359(2) 9231 265

Ръководител, катедра “Театрознание”
Доц. д-р Асен Терзиев
Тел: + 359(2) 9231 266

Ръководител, катедра “Филмова и телевизионна режисура и анимация”
Доц. Росица Илиева
Тел: + 359(2) 9231 292

Ръководител, катедра “Филмово и телевизионно операторство и фотография”
Доц. д-р Емил Рашев
email: emo.rashev@abv.bg

Ръководител, катедра “Кинознание и драматургия”
Проф. д. н. Мая Димитрова
Тел: + 359(2) 9231 294

 

 

Театър НАТФИЗ

Директор

доц. д-р Петър Кауков
Тел. : + 359(2) 9231 302
е-mail: theatre@natfiz.bg
Работно време: 14. 00 – 18. 00 часа

 

Куклен театър НАФТИЗ

Директор

Валентина Германова
Тел: + 359(2) 9231 324
e-mail: natfiz.ukt.v@abv.bg
Работно време: 09:00 – 18:00 часа
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 часа

 

Билетна каса

Тел: + 359(2) 9231 303
Работно време:
понеделник – петък: 10:30 – 19:30 часа
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 часа

 

Учебен аудио – визуален комплекс

Директор

Васил Николов
Тел: + 359(2) 9231 331

 

Експерт УАВК

Ас. д-р Христо Бонев

email: h.bonev@natfiz.bg

 

Началник Учебна киностудия

Проф. д-р Теодор Янев
Тел: + 359(2) 9231 332

 

 

Академична библиотека и архив

 

Началник

Надежда Дякова
Тел: + 359(2) 9231 391
e-mail:  natfiz.library@gmail.com
Skype: natfiz_library

 

Библиотекари

Борислава Маноилова
Десислава Орлова
Красимира Инкова
Ирена Кърцелина

 

Сектор ОБРАБОТКА

+ 359(2) 9231 393

 

Сектор ЗАЕМНА

+ 359(2) 9231 392

e-mail: natfiz.library@gmail.com
Skype: natfiz_library

 

Работно време с читатели:

понеделник: от 14.00 до 17.30 ч.

вторник – петък: от 09.00 до 18.00 ч.

 

Студентско общежитие

Адрес: София 1700, Студентски град, блок 29
Тел. : + 359 (2) 868 5181