Актьорство за драматичен театър

 

АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

Ръководител на школата – доц. Веселин Ранков

 

Часовете ще се провеждат при следният график:

 

Актьорство за драматичен театър, преподавател доц. Веселин Ранков

петък от 18.00 ч. в зала Б -7 /”Б” сграда/

 

Сценично движение, преподавател: гл. ас. д-р Камен Иванов (1 семестър)

вторник от 18.30 ч. до 20.30 ч. в аудитория А103

 

Сценична реч, преподавател: проф. Иванка Бенчева (2 семестър)

вторник от 18.30 ч. в аудитория А103

——————————————————————————————-

Подготовката в школата е предназначена за любители и за бъдещи кандидат-студенти, без да е кандидат-студентски курс.

Приемат се всички желаещи, завършили средно образование и ученици.
Част от занятията ще бъдат свързани с етиката в театъра, неговата същност и устройство.
Ще бъдат проведени упражнения за: концентрация, внимание, работа по метода на физическите действия, основни принципи на сценичното движение и техника на говора.
Ползвайки текста на дадена творба, като ситуация, чрез игрови задачи обучаващите се ще бъдат въвеждани в основните принципи на превръщане на литературния текст в театрално събитие.
Като финален етап ще се работи върху части от пиеси, като се набляга на монолози и диалози, което е и част от изискванията за кандидат-студентски изпити в НАТФИЗ.
Обучението завършва със заключителен спектакъл пред публика.

Ръководител на школата: доц. Веселин Ранков

—————————————————————————————————————-

Продължителност: 1 година (2 семестъра), 150 академични часа

Такса за обучение: 1200 лв. (семестриална такса – 600 лв.)

 

На успешно завършилите школата се издава Удостоверение за квалификация.

 

Записване за школата: до 30 октомври

Очаквайте график за провеждане на занятията.

 

За записване и информация – касата на Театър НАТФИЗ (ул. “Г. С. Раковски” 108А), тел. 02 9231 303, info@natfiz.bg

 

Работно време на касата: вторник – събота, от 10.00 до 19.00 ч. (обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.)