Актьорско майсторство

 

АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

доц. Веселин Ранков

СТАРТИРА ОТ 2 ОКТОМВРИ ОТ 19.30 ч. в А 103

18.00-19.30 ч. – четвъртък – А 202

 

СЦЕНИЧНО ДВИЖЕНИЕ

(школа АДТ)

гл. ас. д-р Камен Иванов

19.30- 21.00 ч. – вторник – А 103

 

Подготовката в школата е предназначена за любители и за бъдещи кандидат-студенти, без да е кандидат-студентски курс.

Приемат се всички желаещи, завършили средно образование и ученици.
Част от занятията ще бъдат свързани с етиката в театъра, неговата същност и устройство .
Ще бъдат проведени упражнения за: концентрация, внимание, работа по метода на физическите действия, основни принципи на сценичното движение и техника на говора.
Ползвайки текста на дадена творба, като ситуация, чрез игрови задачи обучаващите се ще бъдат въвеждани в основните принципи на превръщане на литературния текст в театрално събитие.
Като финален етап ще се работи върху части от пиеси, като се набляга на монолози и диалози, което е и част от изискванията за кандидат-студентски изпити в НАТФИЗ.
Обучението завършва със заключителен спектакъл пред публика.

Ръководител на школата: доц. Веселин Ранков

 

Часовете ще се провеждат във вторник от 19.30 до 21.00 ч. в А103 (Сценично движение, гл. ас. д-р Камен Иванов) и четвъртък от 18.00 до 19.30 ч. в А 202.

 

Продължителност: 1 година (2 семестъра), 150 академични часа

Такса за обучение: 900 лв. (семестриална такса – 450 лв.)

 

На успешно завършилите школата се издава Удостоверение за квалификация.

 

За записване и информация – касата на Театър НАТФИЗ (ул. “Г. С. Раковски” 108А).