Операторска работа с видеотехника

 

ШКОЛА ПО

„ОПЕРАТОРСКА РАБОТА С ВИДЕОТЕХНИКА”

 с ръководител проф. д-р Емилия Стоева

Занятията ще се провеждат в дистанционна форма, онлайн, по график, за срока на заповедите свързани с Ковид-19

За допълнителна информация: stoichkov@natfiz.bg

 

На успешно завършилите школата се издава Удостоверение за квалификация.

Обучението се провежда в рамките на една учебна година (два семестъра), общо 150 академични часа.

Годишната такса е в размер на 1200 лв., семестриалната такса – 600 лв.

 

Записване за школата: до 30 октомври

Очаквайте график за провеждане на занятията.

 

Допълнителна информация на касата на Театър НАТФИЗ, ул. „Г.С. Раковски“ № 108А., тел. 02 9231 303, info@natfiz.bg

Работно време на касата: вторник – събота, от 10.00 до 19.00 ч. (обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.)

 

Цел и характеристика на курса:

Школата има за цел да подготви както теоретически, така и практически оператори –изпълнители. Тяхното поле на действие след завършване, са всички фирмени и производствени филми, документация, отразяване на семейни тържества, кабелни ТВ и др.
Курсистите завършват с дипломен проект “Наблюдение” или със съвместен кратък игрален етюд. Практическата реализация на етюдите е съвместно с паралелната школа по режисура и с помощта на Учебна студия. Курсистите заснемат съвместните игрални етюди в снимачният павилион на кинофакултета – под ръководството на преподавател по операторско майсторство. Всеки курсист разполага с три академични часа за снимките.

 

Ръководител на школата – проф. д-р Емилия Стоева

 

УЧЕБЕН ПЛАН:

Основи на операторството – проф. д-р Емилия Стоева
Светлината в работата на оператора – проф. д-р Теодор Янев
Жанрове в работата на оператора с видеокамера – проф. д-р Мартин Димитров
Документално кино – доц. д-р Иван Иванов
ТВ операторство – ас. д-р Красимир Стоичков
Филмов и ТВ монтаж – доц. д-р Нина Алтъпармакова
Драматургия в киното – проф. д-р Марин Дамянов