ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на СО към НБС „ВОН“ – КНСБ при НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – 26 март 2020 г.

 

 

На 26.03.2020 г., ЧЕТВЪРТЪК, ще се проведе

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на СО към НБС „ВОН“ – КНСБ при НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, на което трябва да бъде избран

НОВ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ (СС).

Моля, най-късно до 20.03.2020 г. да направите своите предложения за позициите:

1. Председадел; 2. Заместник председател; 3. Секретар;

4. Протоколчик деловодител; 5. Връзки с обществеността.

ПОРАДИ НЕЗАПЪЛНЕНИ ПОЗИЦИИ В СС, ТОЙ Е ТРУДНО ФУНКЦИОНИРАЩ.

Оставяйте предложенията си в кутията на проф. Катерина Илкова,или на електронен адрес  von_natfiz@abv.bg