Основана: 1948 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години

(8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

 

Ръководител на специалността:

Проф. д-р Пенко Господинов

Ръководители на класове, випуск 2024/2028:

доц. д-р Антон Угринов, проф. д-р Пенко Господинов

проф. Здравко Митков, проф. д-р Атанас Атанасов

проф. Иван Добчев, проф. Маргарита Младенова

проф. Ивайло Христов, проф. Пламен Марков

През учебната 2024/25 г. актьорски класове взимат: 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище (по-късно ВИТИЗ, сега НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: органичното актьорско присъствие на сцената и пред камерата, правоговора и действената сценична реч, ритмическите и вокални умения, сценичното движение и поведение, анализът на драматургичния текст и драматичната ситуация, като основната цел е, чрез всички тези усвоени и натрупани умения да се постигне изграждането на убедителен сценичен или филмов образ. Обучението градира от импровизационни етюди през изграждането на завършени драматични фрагменти до овладяване на средствата на камерния театър и постигането на убедителни резултати в представленията на голямата сцена на драматичен театър НАТФИЗ.

Задължителните дисциплини включват теория на българската и европейската литература и театър. Като неотделим компонент на развитието на студентите са включени избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания и практически умения в областта на музиката, изобразителните и пластически изкуства, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и професионални умения в областта на танците, сценичния бой и каскади, акробатически техники, дублажа, подготовката за кастинг и т.н.

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в актьорски класове с ръководители, избирани от Катедрения съвет „Драматичен театър“ и одобрявани от Факултетния и Академичния съвети на НАТФИЗ. Обучението по тази специалност може да бъде само редовно и е с 4-годишна продължителност. То се провежда чрез лекции и упражнения – екипни и индивидуални, творчески лаборатории и практики. Семестриалните и годишните изпити са публични, като освен тях има възможност за публични покази, вечери на класа, турнета, участия в режисьорски работи, и др. Публичните представяния и изграждането на екипността в творческите изяви на младите актьори са сред големите предимства на обучението в НАТФИЗ.

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността АДТ придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „АКТЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“.

Те могат да намерят широка реализация в професионални театри (държавни, общински, частни, независими), филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио-програми, дублаж на филми, шоу и развлекателни програми, други разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационната степен „Магистър“.

 4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстудентски материали – по личен избор:

  • Драматичен и комедиен монолог (задължително от драматургия)
  • Една басня
  • Едно стихотворение
  • Откъс от проза
  • Песен
  • Танц
  • Писмен изпит

 

I КРЪГ

Представяне на подготвен текстови материал по избор на кандидата.

Представяне на подготвен текстови материал по избор на изпитната комисия.

(Кандидат-студентите трябва да носят разпечатан списък със заглавията на подготвените материали – 7 бр. )

 

II КРЪГ

Поставяне на задачи от изпитната комисия по подготвените от кандидата материали.

 

III КРЪГ

Проверка на пластическите и вокални качества чрез поставени от комисията задачи.

Представяне на подготвените от кандидата песен и танц.

Представяне на подготвен материал и задачи, поставени от изпитната комисия.

Работа върху предоставен от комисията непознат текст.

Събеседване.