КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИФакултет “ЕКРАННИ ИЗКУСТВА”

(групови консултации)

5 юли; 12 юли; 18 юли | от 10.00 ч. 

Кинозала на НАТФИЗ

АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

(групови консултации)

5 – 9 юли  | от 10.00 до 14.00, и от 15.00 до 19.00 ч.

15 – 19 август | от 10.00 до 14.00, и от 15.00 до 19.00 ч.

Преподавател: проф. Здравко Митков

НАТФИЗ, „А“ сграда, Сцена 47 (ул. “Г. С. Раковски” №108А)

РЕЖИСУРА ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

(индивидуални консултации)

4 юли – от 10.00 до 14.00 ч., от 15.00 до 19.00 ч., и от 19.15 до 21.00 ч.

5 – 9 юли  – от 19.15 до 21.00 ч.

15 – 19 августот 19.15 до 21.00 ч.

Преподавател: проф. Здравко Митков

НАТФИЗ, „А“ сграда, Сцена 47 (ул. “Г. С. Раковски” №108А)

АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

(групови консултации)

8 – 12 август, от 10.00 до 14.00 ч.

Преподаватели: доц. Боряна Георгиева, проф. Румен Рачев, ас. Димитър Стефанов, проф. Деляна Мичева

НАТФИЗ, “Б” града (ул. “Стефан Караджа” №20)

ТЕАТЪР НА ДВИЖЕНИЕТО – НЕВЕРБАЛЕН ТЕАТЪР

(групови консултации)

5 – 8 юли, от 10.00 ч. до 13.00 ч., и от 14.00 до 17.00 ч.

16 – 19 август, от 10.00 ч. до 13.00 ч., и от 14.00 до 17.00 ч.

ВАЖНО! Индивидуални консултации: 17.00 ч. до 21.30 ч. 

(за тези които, нямат възможност да се включат в дневния график)

Преподавател: проф. д-р Велимир Велев

НАТФИЗ, „А“ сграда (ул. “Г. С. Раковски” №108А), зала А601

ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д.н. Камелия Николова (kamelian@hotmail.com)

СЦЕНОГРАФИЯ

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Мира Каланова (kandidatstudenti.sc@gmail.com)

ТЕАТРАЛНА ПРОДУКЦИЯ

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Лидия Върбанова (lidiavarbanova@gmail.com)

РЕЖИСУРА В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

магистърска специалност

(индивидуални консултации)

15 август – 19 август, от 10.00 до 14.00 ч.

Преподаватели: проф. Пламен Марков, гл. ас. д-р Антон Угринов, ас. Калин Ангелов

МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА И ИНДУСТРИИ

магистърска специалност

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Лидия Върбанова (lidiavarbanova@gmail.com)

ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

магистърска специалност

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Венета Дойчева (veneta.doytcheva@gmail.com)

ПУБЛИЧНА РЕЧ

магистърска специалност

27 – 30 юни; 15 – 19 август;

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Веселина Раева (veselinaraeva@yahoo.com)

ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР

магистърска специалност

8 август – 12 август

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка.

Преподаватели: доц. Боряна Георгиева, проф. Румен Рачев, гл. ас. д-р Михаела Тюлева

НАТФИЗ, “А” сграда (ул. “Г. С. Раковски” 108А), зала А102

МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА

магистърска специалност

25 – 29 юли

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка.

Преподавател: доц. д-р Марияна Лазарова (fei_ksk@natfiz.bg)

ЕКРАННА ДРАМАТУРГИЯ

магистърска специалност

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Станислав Семерджиев (fei_ksk@natfiz.bg)

ЕКРАННА РЕЖИСУРА

магистърска специалност

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Светослав Овчаров (fei_ksk@natfiz.bg)

ФОТОГРАФСКО ИЗКУСТВО

магистърска специалност

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка.

Преподавател: доц. Иглена Русева (fei_ksk@natfiz.bg)

АНИМАЦИОННА РЕЖИСУРА

магистърска специалност

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка.

Преподавател: доц. д-р Господин Неделчев (fei_ksk@natfiz.bg)