КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ – ФАКУЛТЕТ „ЕКРАННИ ИЗКУСТВА“

Кандидатстудентските консултации за всички бакалавърски специалности от Факултет “Екранни изкуства”

ще се проведат на 03.07, 06.07, 10.07 и 11.07 – от 10.00 ч. в Кинозалата на НАТФИЗ		

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ – ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

Консултации при проф. Иван Добчев, проф. Маргарита Младенова

(групови консултации)

16 – 22 юли  | от 10.00 до 15.00 ч. 

16 – 20 август  | от 10.00 до 15.00 ч. 

Място на провеждане: НАТФИЗ, „А“ сграда, Сцена 47

(ул. “Г. С. Раковски” №108А)

 

Консултации при проф. д-р Атанас Атанасов

31 май и 1, 2, 3, 4 юни | от 10.30 до 14.30 (групови консултации)

1, 2, 4 юни | от 18.00 до 20.15 ч. (индивидуални консултации)

21-24 август | от 10.30 до 14.30 ч. (групови консултации)

                        от 18.00 до 20.15 ч. (индивидуални консултации)
25 август | от 10.30 до 14.30 ч. (групови консултации)

Всеки кандидат има право на една индивидуална консултация

Място на провеждане: НАТФИЗ, „А“ сграда, Сцена 47

(ул. “Г. С. Раковски” №108А)

АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

Консултации при проф. д-р Константин Каракостов

8 – 11 август, от 10.00 ч. (групови консултации)

Място на провеждане: НАТФИЗ, “Б” града (ул. “Стефан Караджа” №20)

 

ТЕАТЪР НА ДВИЖЕНИЕТО – ТАНЦОВ ТЕАТЪР

Консултации при доц. д-р Александър Манджуков

10 юни, от 13.30 ч.; 11 юни, от 10.00 ч;  12 и 13 юни, от 13.00 ч.

21 – 24 август, от 10.00 ч.

(групови консултации)

Място на провеждане: НАТФИЗ, „А“ сграда (ул. “Г. С. Раковски” №108А), Сцена А601

РЕЖИСУРА ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

(индивидуални консултации)

16 – 22 юли  | от 16.00 до 20.00 ч. 

16 – 20 август  | от 16.00 до 20.00 ч. 

Преподаватели: проф. Маргарита Младенова, проф. Иван Добчев

Място на провеждане: НАТФИЗ, „А“ сграда (ул. “Г. С. Раковски” №108А)

СЦЕНОГРАФИЯ

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.
Преподавател: проф. д-р Мира Каланова (kandidatstudenti.sc@gmail.com)

ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д.н. Камелия Николова (kamelian@hotmail.com)


МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА И ИНДУСТРИИ

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Лидия Върбанова (lidiavarbanova@gmail.com)

ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д.н. Венета Дойчева (veneta.doytcheva@gmail.com)

РЕЖИСУРА В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

18, 19, 20 август (индивидуални консултации)

Преподавател: доц. д-р Антон Угринов

Място на провеждане: НАТФИЗ, „А“ сграда (ул. “Г. С. Раковски” №108А)

РЕЖИСУРА В КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНИТЕ ПРАКТИКИ

17 – 20 юли, от 10.00 до 13.00 ч. (индивидуални консултации)

Преподавател: проф. Славчо Маленов

ПУБЛИЧНА РЕЧ

26 – 30 юни

14 – 18 август

(индивидуални консултации)

Преподавател: проф. д-р Веселина Раева (veselinaraeva@yahoo.com)

МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА

26 – 30 юни

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка на имейл – fei_ksk@natfiz.bg.

Преподавател: проф. д-р Мариана Лазарова

ЕКРАННА ДРАМАТУРГИЯ

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка на имейл – fei_ksk@natfiz.bg.

Преподавател: проф. д-р Станислав Семерджиев

ЕКРАННА РЕЖИСУРА

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка на имейл – fei_ksk@natfiz.bg

Преподавател: проф. д-р Светослав Овчаров

ФОТОГРАФСКО ИЗКУСТВО

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка на имейл – fei_ksk@natfiz.bg

Преподавател: доц. Иглена Русева

АНИМАЦИОННА РЕЖИСУРА

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка на имейл – fei_ksk@natfiz.bg

Преподавател: доц. д-р Господин Неделчев