КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК

Консултациите за специалностите от Факултет “Екранни изкуства” ще се провеждат през м. ЮЛИ.

Очаквайте график!

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

Консултации при проф. Иван Добчев, проф. Маргарита Младенова

16 – 22 юли  | от 10.00 до 15.00 ч. (само групови консултации)

 

Консултации при проф. д-р Атанас Атанасов

31 май и 1, 2, 3, 4 юни | от 10.30 до 14.30 (групови консултации);

1, 2, 4 юни | от 18.00 до 20.15 ч. (индивидуални консултации)

21-24 август | от 10.30 до 14.30 ч. (групови консултации);

      от 18.00 до 20.15 ч. (индивидуални консултации)

Всеки кандидат има право на една индивидуална консултация

Място на провеждане: НАТФИЗ, „А“ сграда (ул. “Г. С. Раковски” №108А)

АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

Консултации при проф. д-р Константин Каракостов

8 – 11 август (групови консултации)

Място на провеждане: НАТФИЗ, “Б” града (ул. “Стефан Караджа” №20)

 

ТЕАТЪР НА ДВИЖЕНИЕТО – ТАНЦОВ ТЕАТЪР

Консултации при доц. д-р Александър Манджуков

10 юни, от 13.30 ч.; 11 юни, от 10.00 ч;  12 и 13 юни, от 13.00 ч.

21 – 24 август, от 10.00 ч.

(групови консултации)

Място на провеждане: НАТФИЗ, „А“ сграда (ул. “Г. С. Раковски” №108А), Сцена А601

РЕЖИСУРА ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

(индивидуални консултации)

16 – 22 юли  | от 16.00 до 20.00 ч. 

Преподаватели: проф. Маргарита Младенова, проф. Иван Добчев

Място на провеждане: НАТФИЗ, „А“ сграда (ул. “Г. С. Раковски” №108А)

СЦЕНОГРАФИЯ

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Мира Каланова (kandidatstudenti.sc@gmail.com)

ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д.н. Камелия Николова (kamelian@hotmail.com)


МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА И ИНДУСТРИИ

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Лидия Върбанова (lidiavarbanova@gmail.com)

ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

Консултациите се провеждат индивидуално, онлайн, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д.н. Венета Дойчева (veneta.doytcheva@gmail.com)

РЕЖИСУРА В КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНИТЕ ПРАКТИКИ

17 – 20 юли, от 10.00 до 13.00 ч. (индивидуални консултации)

Преподавател: проф. Славчо Маленов

МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА

26 – 30 юни

Консултациите се провеждат индивидуално, при предварителна заявка.

Преподавател: проф. д-р Мариана Лазарова

РЕЖИСУРА В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

18, 19, 20 август (индивидуални консултации)

Преподавател: доц. д-р Антон Угринов

Място на провеждане: НАТФИЗ, „А“ сграда (ул. “Г. С. Раковски” №108А)

ПУБЛИЧНА РЕЧ

26 – 30 юни

14 – 18 август

(индивидуални консултации)

Преподавател: проф. д-р Веселина Раева (veselinaraeva@yahoo.com)