Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са индивидуални.

  • Груповите консултации за специалностите за образователна степен “Бакалавър” във Факултет “Сценични изкуства” са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в консултациите се заплаща сумата от 300 лв.
  • Груповите консултации за специалностите за образователна степен “Бакалавър” във Факултет “Екранни изкуства” са 8 академични часа и ще се проведат на 5 юли; 12 юли; 18 юли – от 10.00 часа в Кинозалата на НАТФИЗ (ул. “Стефан Караджа” №20). Кандидатите трябва да заявят една от изброените дати и да заплатят за участие в консултациите сумата от 80 лв. Учебни групи се сформират при най-малко 5-ма записани кандидат-студенти, и най-много 50. Ако броят на записалите се е по-малък, консултациите ще бъдат индивидуални.
  • Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на заявление онлайн и заплащане на такса от 30 лв. за един академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

Кандидат-студентите могат да се запишат за консултации чрез подаване на заявление онлайн на посочения имейл за конкретната специалност.

За специалностите от Факултет „Екранни изкуства“: fei_ksk@natfiz.bg

За специалностите от Факултет „Сценични изкуства“ имейлите можете да видите по-долу.

*Учебни групи за бакалавърските специалности “Режисура за драматичен театър”, “Театрознание и театрален мениджмънт”, “Сценография” и “Театрална продукция” се сформират при най-малко 5-ма записани кандидат-студенти, и най-много 50. Ако броят на записалите се е по-малък, консултациите ще бъдат индивидуални.

 

⇒ ГРАФИК на КОНСУЛТАЦИИТЕ

 

Как да се запиша:

  1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
  2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации.
  3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на съответния имейл за специалността (списъка може да видите по-долу)

 

Заплащането на таксата за груповите консултации може да бъде извършено по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК
  • Съкращението на специалността – съкращението за всяка специалност можете да видите по-долу
  • Датите на кандидатстудентската консултация

 

СЪКРАЩЕНИЕ     |   СПЕЦИАЛНОСТ    |   ИМЕЙЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

АДТ    Актьорство за драматичен театър    adt@natfiz.bg

РДТ  –  Режисура за драматичен театър      rdt@natfiz.bg

АКТ  –  Актьорство за куклен театър           akt@natfiz.bg

Сценография – Сценография                       sc@natfiz.bg

ТТМ  –  Театрознание и театрален мениджмънт     ttm@natfiz.bg

ТД – НТ  –  Театър на движението – Невербален театър      natfiz.nonverbal@gmail.com

ТП   –  Театрална продукция      tp@natfiz.bg

ФТР   –   Филмова и телевизионна режисура              fei_ksk@natfiz.bg

ФТО   –  Филмово и телевизионно операторство         fei_ksk@natfiz.bg

ФТМ   –   Филмов и телевизионен монтаж                  fei_ksk@natfiz.bg

ФТЗ  –  Филмов и телевизионен звук                          fei_ksk@natfiz.bg

ФТП  –   Филмово и телевизионно продуцентство       fei_ksk@natfiz.bg

ФТД   –   Филмов и телевизионен дизайн                   fei_ksk@natfiz.bg

ФТЖ   –  Филмова и телевизионна журналистика       fei_ksk@natfiz.bg

ДР  –   Драматургия            fei_ksk@natfiz.bg

ФОТ  –  Фотография           fei_ksk@natfiz.bg

АН  –  Анимация                 fei_ksk@natfiz.bg

 

МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

МСИИ  –  Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии      msii@natfiz.bg

МЕИ   –   Мениджмънт в екранните изкуства        fei_ksk@natfiz.bg

ПР  –  Публична реч      prech@natfiz.bg

ТИ   –   Театрално изкуство       ti@natfiz.bg

ФИ  –   Фотографско изкуство       fei_ksk@natfiz.bg   

РСИ   –  Режисура в сценичните изкуства      rsi@natfiz.bg

ОТКТ – Образователен и терапевтичен куклен театър      otkt@natfiz.bg

ЕР   –  Екранна режисура               fei_ksk@natfiz.bg

ЕД  –  Екранна драматургия          fei_ksk@natfiz.bg

АН –   Анимационна режисура      fei_ksk@natfiz.bg

 

 

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ се подават онлайн

от 22 до 26 август 2022 г.

 

Редовните приемни изпити  се провеждат от 1 до 10 септември 2022 г.

 

Информационен център – Кандидатстудентска кампания 2022

ул. “Г. С. Раковски” 108А

тел: 02/9231 303 / 088 900 2331, имейл: info@natfiz.bg

Работно време:
Понеделник – Петък, от 12.30 до 16.30 ч.