КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРЕЗ

М. ЮНИ, М. ЮЛИ, И М. АВГУСТ

 

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са индивидуални.

 • Груповите консултации за специалностите за образователна степен “Бакалавър” във Факултет “Сценични изкуства” са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в консултациите се заплаща сумата от 400 лв.
 • Груповите консултации за специалностите за образователна степен “Бакалавър” във Факултет “Екранни изкуства” са 8 академични часа. Кандидатите трябва да заявят една от изброените дати и да заплатят за участие в консултациите сумата от 100 лв. Учебни групи се сформират при най-малко 5-ма записани кандидат-студенти, и най-много 50. Ако броят на записалите се е по-малък, консултациите ще бъдат индивидуални.
 • Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на заявление онлайн и заплащане на такса от 30 лв. за един академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Кандидат-студентите могат да се запишат за консултации чрез подаване на заявление онлайн на посочения имейл за конкретната специалност.

За специалностите от Факултет „Екранни изкуства“ – fei_ksk@natfiz.bg

За специалностите от Факултет „Сценични изкуства“:

СЪКРАЩЕНИЕ    |   СПЕЦИАЛНОСТ   |   ИМЕЙЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

АДТ  |  Актьорство за драматичен театър  adt-ksk@natfiz.bg

За консултации при проф. д-р Пенко Господинов и доц. д-р Антон Угринов.

 • Консултациите при проф. д-р Пенко Господинов се провеждат в периода: 05-09.08.2024 г. 
 • Консултациите при доц. д-р Антон Угринов се провеждат в периода: 12-16.08.2024 г. 

РДТ| Режисура за драматичен театър  rdt@natfiz.bg

За консултации при доц. д-р Стилиян Петров.

 • Консултациите при доц. д-р Стилиян Петров се провеждат в периода: 27.07-02.08.2024 г. 

АКТ  | Актьорство за куклен театър  |  akt@natfiz.bg

За консултации при доц. д-р Михаела Тюлева.

 • Консултациите при доц. д-р Михаела Тюлева се провеждат в периода: 12.08-16.08.2024 г. 

Сценография  | Сценография   | sc@natfiz.bg

За консултации при доц. Марина Райчинова.

ТТМ  |  Театрознание и театрален мениджмънт | ttm2024@natfiz.bg

За консултации при проф. д.н. Камелия Николова и доц. д-р Асен Терзиев.

 • Консултациите при проф. д.н. Камелия Николова се провеждат в периода: 01-12.07.2024 г. 
 • Консултациите при доц. д-р Асен Терзиев се провеждат в периода: 05-16.08.2024 г. 

 

 

МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

МСИИ   |  Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии  |  msii@natfiz.bg

За консултации при проф. д-р Лидия Върбанова.

ПР   |   Публична реч   |  prech@natfiz.bg

За консултации при проф. д-р Веселина Раева.

ТИ   | Театрално изкуство  |  ti@natfiz.bg

За консултации при проф. д-р Венета Дойчева.

РСИ   |  Режисура в сценичните изкуства   |  rsi@natfiz.bg

За консултации при доц. д-р Антон Угринов.

РКТП  Режисура в куклено-театралните практики  |  rktp@natfiz.bg

За консултации при проф. Славчо Маленов.

 

*Учебни групи за бакалавърските специалности “Режисура за драматичен театър”, “Театрознание и театрален мениджмънт”, “Сценография” се сформират при най-малко 5-ма записани кандидат-студенти, и най-много 50. Ако броят на записалите се е по-малък, консултациите ще бъдат индивидуални.

 

Как да се запиша:

 1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
 2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации.
 3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на съответния имейл за специалността

 

Заплащането на таксата за кандидатстудентските консултации става по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

 • Кандидатстудентски консултации – КСК
 • Съкращението на специалността (съкращението за всяка специалност можете да видите по-горе)
 • Датите на кандидатстудентската консултация

 

КОНТАКТИ

Отдел „Академична администрация“02 9231 266 (275, 271)

Каса: 02 9231 303

Библиотека: 02 9231 391 (392)

Студентско общежитие: 02 868 51 81