КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРЕЗ

М. ЮНИ, М. ЮЛИ, И М. АВГУСТ

 

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са индивидуални.

  • Груповите консултации за специалностите за образователна степен “Бакалавър” във Факултет “Сценични изкуства” са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в консултациите се заплаща сумата от 400 лв.
  • Груповите консултации за специалностите за образователна степен “Бакалавър” във Факултет “Екранни изкуства” са 8 академични часа. Кандидатите трябва да заявят една от изброените дати и да заплатят за участие в консултациите сумата от 100 лв. Учебни групи се сформират при най-малко 5-ма записани кандидат-студенти, и най-много 50. Ако броят на записалите се е по-малък, консултациите ще бъдат индивидуални.
  • Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на заявление онлайн и заплащане на такса от 30 лв. за един академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Кандидат-студентите могат да се запишат за консултации чрез подаване на заявление онлайн на посочения имейл за конкретната специалност. След изпращане на заявление онлайн, кандидатите НЕ получават допълнително потвърждение по имейл. С кандидатите се свързва служител, само ако се изисква допълнителна информация или уточнение. Денят преди датата за съответната консултация, кандидатите ще получат имейл с указание за часа и мястото на провеждане.

 

За специалностите от Факултет „Екранни изкуства“ – fei_ksk@natfiz.bg

Консултациите се провеждат на датите: 24 юни, 27 юни, 3 юли и 5 юли

 

За специалностите от Факултет „Сценични изкуства“:

СЪКРАЩЕНИЕ    |   СПЕЦИАЛНОСТ   |   ИМЕЙЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

АДТ  |  Актьорство за драматичен театър  adt-ksk@natfiz.bg

Консултации при проф. д-р Пенко Господинов и доц. д-р Антон Угринов. Моля, при подаване на заявлението изберете преподавател:

Консултациите при проф. д-р Пенко Господинов:
ГРУПОВИ консултации от 05.08.-09.08.2024 г. от 10:00 до 14:00 ч.
ИНДИВИДУАЛНИ консултации от 05.08.-11.08.2024 г. от 15:30 ч.

ВАЖНО! Уважаеми кандидат-студенти, записването за индивидуални консултации при проф. Пенко Господинов приключи, поради изчерпване на местата.

Консултациите при доц. д-р Антон Угринов:
ИНДИВИДУАЛНИ консултации от 08.07.– 12.07.2024 г. от 10:00 – 14:00 часа.
ГРУПОВИ консултации от 12.08.-16.08.2024 г. от 10:00 до 14:00 часа.
ИНДИВИДУАЛНИ консултации 12.08.-16.08.2024 г. от 15:30 часа.

ВАЖНО! Уважаеми кандидат-студенти, ВСЕ ОЩЕ ИМА СВОБОДНИ МЕСТА за индивидуални консултации при доц. Угринов САМО в периода от 08.07.– 12.07.2024 г. от 10:00 – 14:00 часа. Записването за индивидуални консултации при доц. Антон Угринов за месец АВГУСТ в периода 12.08.-16.08.2024 г. ПРИКЛЮЧИ, поради изчерпване на местата.

ВАЖНО! За индивидуалните консултации се допускат само 5 човека на ден.
Кандидат-студентите имат право само на 1 индивидуална консултация.
Общият брой на допустимите кандидати за обявените пет дни е 25 човека.
Записването става по реда на подаване на документите.
След запълване на обявените 25 места, документи не се приемат.

 

РДТ| Режисура за драматичен театър  rdt@natfiz.bg

Консултациите при доц. д-р Стилиян Петров се провеждат в периода: 29.07.-02.08.2024 г. 

 

АКТ  | Актьорство за куклен театър  |  akt@natfiz.bg

Консултациите при доц. д-р Михаела Тюлева се провеждат в периода: 29.07.-02.08.2024 г. Oт 10:00 до 14:30 ч. се провеждат групови консултации, а от 15:30 ч. – индивидуални. 

 

Сценография  | Сценография   | sc@natfiz.bg

Консултации при доц. Марина Райчинова.

 

ТТМ  |  Театрознание и театрален мениджмънт | ttm2024@natfiz.bg

Консултации при проф. д.н. Камелия Николова и доц. д-р Асен Терзиев:

Консултациите при проф. д.н. Камелия Николова се провеждат в периода: 01.07.-12.07.2024 г. 

Консултациите при доц. д-р Асен Терзиев се провеждат в периода: 05.08.-16.08.2024 г. 

 

МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

МСИИ   |  Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии  | msii@natfiz.bg

Консултации с проф. д-р Лидия Върбанова – по всяко време онлайн в периода м. април – м. август 2024 г. /както и лично при необходимост и според предварителна договореност с кандидат-студентите/

Контакт чрез LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/lidiavarbanova/
Контакт чрез професионален уебсайт: https://www.lidiavarbanova.ca/contact-2/

 

ПР   |   Публична реч   |  prech@natfiz.bg

Консултации при проф. д-р Веселина Раева.

 

ТИОС   |   Театрално изкуство в образователна среда  | toshko_dimitrov@yahoo.com

Консултации при доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски.

 

СКСК  |   Съвременно кино в световната култура | sksk@natfiz.bg

Консултации при доц. д-р Иван Иванов.

 

ТИ   | Театрално изкуство  |  ti@natfiz.bg

Консултации при проф. д-р Венета Дойчева.

 

РСИ   |  Режисура в сценичните изкуства   |  rsi@natfiz.bg

Консултациите при доц. д-р Антон Угринов се провеждат в периода: 17.08.-20.08.2024 г. 

 

РКТП  Режисура в куклено-театралните практики  |  rktp@natfiz.bg

Консултации при проф. Славчо Маленов се провеждат в периода: 19.08.-22.08.2024 г. oт 09:00 до 13:00 ч. 

 

ОТКТ   Образователен и терапевтичен куклен театър | docgeorgieva@abv.bg

Консултации при доц. Боряна Георгиева се провеждат в периода: 03.07.-04.07.2024 г.

 

*Учебни групи за бакалавърските специалности “Режисура за драматичен театър”, “Театрознание и театрален мениджмънт”, “Сценография” се сформират при най-малко 5-ма записани кандидат-студенти, и най-много 50. Ако броят на записалите се е по-малък, консултациите ще бъдат индивидуални.

 

Как да се запиша:

  1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
  2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации.
  3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на съответния имейл за специалността

 

Заплащането на таксата за кандидатстудентските консултации става по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК
  • Съкращението на специалността (съкращението за всяка специалност можете да видите по-горе)
  • Датите на кандидатстудентската консултация

 

КОНТАКТИ

Отдел „Академична администрация“02 9231 266 (275, 271)

Каса: 02 9231 303

Библиотека: 02 9231 391 (392)

Студентско общежитие: 02 868 51 81