Създадено през 1924 г., КАОЛИН ЕАД  е най-старото действащо минно предприятие в България.

Днес КАОЛИН ЕАД е единствената компания в Югоизточна Европа, която обезпечава пълна гама от индустриални минерали за производството на стъкло и керамика и е един от най-големите производители на шамот в света. Освен в България, КАОЛИН ЕАД има дъщерни дружества и собствени предприятия в Сърбия и Украйна. Пазарите на КАОЛИН ЕАД се простират в повече от 30 страни по целия свят – от Югоизточна Европа и Русия през Северна Африка, Близкия и Среден Изток до Индия, Южна Корея и САЩ.

 

 

Дружеството предоставя ключови материали с приложение в строителството, леярската промишленост, филтрацията на питейни води, производството на фуражи и още много други сфери на икономиката. Продуктовото портфолио се разгръща в близо 200 разновидности на основните произвеждани индустриални минерали – кварцов пясък, обогатен каолин, шамот, варовик, доломит, фелдшпат, глина…

 

 

От 2013 г. едноличен собственик на КАОЛИН ЕАД е германската Кварцверке ГмбХ. Благодарение на включването си в един от най-мощните европейски конгломерати в областта на добива и преработката на индустриални минерали, КАОЛИН ЕАД днес е напълно интегрирано в европейската минна индустрия. Обменът на технологии и ноу-хау с колегите от Германия, Австрия, Полша и още редица страни чертае блестящи перспективи за въвеждането на високотехнологични производства в България и превръщането на страната в ключов фактор в областта на преработката на индустриални минерали и създаване на продукти с висока добавена стойност.

 

 

КАОЛИН ЕАД е структуроопределящо предприятие за българската икономика. Щастливи сме, че създаваме поминък в едни от най-слабо развитите райони на страната и даваме шансове на десетки малки и средни предприятия, които ни помагат в съпътстващите дейности.