Бъл­гар­с­ки граж­да­ни по­да­ват до­кумен­ти в НАТ­ФИЗ от 21 до 25 ав­густ (вклю­чи­тел­но) на те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на. Вижте кои документи тук.

Прием по специалности за 2017/18 учебна година:

За бакалавърска степен:

Факултет "Сценични изкуства"

Актьорство за драматичен театър
Актьорство за куклен театър
Режисура за драматичен театър
Театър на движението - Танцов театър
Сценография за куклен театър
Сценичен и екранен дизайн
Театрознание и театрален мениджмънт

Факултет "Екранни изкуства"

!Нова система на прием в бакалавърската степен на факултет "Екранни изкуства"!

Филмова и телевизионна режисура
Филмово и телевизионно операторство
Филмов и телевизионен монтаж
Фотография
Анимация и виртуален дизайн
Екранни изследвания и журналистика
Драматургия
Филмов и телевизионен звук

Филмово и телевизионно продуцентство - НОВО

За магистърска степен:

едногодишно обучение

Мениджмънт в сценичните изкуства
Мениджмънт в екранните изкуства
Театрално изкуство
Филмово и телевизионно изкуство
Публична реч
Естетика на приложната фотография

Приемни изпити:

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските - в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.
В НАТФИЗ може да се кандидатства едновременно за две специалности.

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.


Повече информация можете да намерите в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ, в Наредбата за прием или на тел. 02 9231 303/ 272/ 273/ 274/ 271

За мнения, предложения и въпроси, пишете на e-mail: rector.office@natfiz.bg


Работно време по време на кандидатстудентската кампания:
от 1 до 11 септември от 09.00 - 18.00 ч.
обедна почивка: 13.00 - 14.00 ч.

Календар