TIP Project – Transferring Innovative Practices in 2nd chance education addressing ELET

НАТФИЗ е партньор и домакин на двугодишен европейски проект, в сферата на образованието и социалната интеграция, финансиран от програма Еразмус+:

 

www.tip-eu.com

ТIP Project – Transferring Innovative Practices in 2nd chance education addressing ELET

НАТФИЗ е партньор на двугодишен европейски проект, в сферата на образованието и социалната интеграция, финансиран от програма Еразмус+:

„Обмен на иновативни практики в училищата за Втори шанс, насочени към отпадналите от образователната система и други форми на обучение“.

Стратегическото партньорство, обученията и споделянето на опит между организации и професионалисти от социалните, културните и образователните структури на 5 европейски държави – България, Великобритания, Италия, Португалия и Унгария, имат за цел създаване и популяризиране на програма за обучение на учители с електронно достъпни материали и документален филм, отразяващ проблема за ранното отпадане от училище.

Във връзка с участието си в проекта НАТФИЗ реализира и участва в следните дейности:

ПАРТНЬОРСКИ СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ, ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.

 • Начална среща на партньорите по проекта 23-24 ноември 2017 в Порто, Португалия. Участие взеха представителите от НАТФИЗ доц. Константин Каракостов и докторант Красимир Стоичков,

TIP Project 23-24/11/2017 Порто, Португалия – снимки

По време на партньорската среща всеки един от участниците от България, Великобритания, Италия, Португалия и Унгария, представи своята организация- цели, сфера на дейност, целеви групи и проектни планове.

 • Декември, 2017 – Форум в класната стая, петдневни работни ателиета по Форум театър в НАТФИЗ и финални представления с участието на студенти, ученици 10-ти и 11-ти клас и учители от 127-мо у-ще- 50 души участници. Студенти от магистърска програма по публична реч и актьорство за кукленен театър, представиха интерактивни техники на актуални за тийнейджърите теми и проведоха Форум театрални етюди и дискусии с учениците.

 

 • Домакин на партньорска среща, Международно обучение и Ден на отворени врати състояли се в периода 3-8 февруари 2018 г. Срещата започна с кратко видео направено от докторанта Стоичков, отразяващо първата среща по проекта в Порто.

По време на Международното обучение представители на европейските организации обмениха опит, информация и материали по темата на проекта. Реализираха се работни ателиета по Форум театър, Имидж театър, импровизирани кукли и други иновативни арт-техники, някои от тях отворени и за външни посетители, преподаватели и студенти.  Накрая на обучението си участниците получиха сертификати. По време на срещите беше събран филмов материал за IO3. Работа по IO1 Teacher training Program Осъществи се работна среща между ректора на НАТФИЗ проф.д-р Ст.Семерджиев и декана на Театралния департамент на Политехническия Университет в Порто, където се заяви двустранен интерес от партньорство по Еразъм+ за обмен на преподаватели и студенти. Партньорите посетиха студентски представления и демонстрации в Учебен Куклен Театър.

Ден на открити врати се проведе на 8 февруари, като участници бяха освен партньорите, представители на Министерство на образованието, Столична община, Министерство на правосъдието, училища и неформални организации. Присъстваха учители от Благоеврад, Велико Търново и Горна Оряховица, преподаватели от СУ, студенти от различни университети, представители на медии, около 80 души интересуващи се от темата на проекта.

Откриване от ректора и координатора на проекта AE2O, бяха представени партньорите, целите на проекта и предстоящите дейности. Интерактивният характер на събитието позволи активно включване на всички участници. Беше засегната темата: Защо (не) ни се ходи на училище? И ако учителите бяха артисти?, както и възможностите за сътрудничество между НАТФИЗ и училищата.

Практическите ателието по Имидж театър провокираха участниците с въпроса „Какво виждам когато гледам?“ и предизвика публиката, като я качи на сцената да участва в упражненията и сценичните задачи.

Театър „Цвете“ представи Форум театър с маски. Представлението беше посетено и от 3 класа (3-ти, 8-ми и 10-ти класове) от 139-то училище, София. За гостите беше реализирана демонстрация на тази интерактивна театрална техника.

С конференция на тема „Ролята на творческите и интерактивните подходи в процеса на социална и образователна интеграция на млади хора. Превенция от ранното отпадане от училище“, едноседмичната среща в София приключи успешно. Изказвания бяха направени от учители, артисти, преподаватели, студенти. Експерт от Министерство на образованието направи изказване относно ситуацията с ранноотпадналите от училище деца и младежи в България и относно мерките и дейностите предприемани от в държавата по този проблем. Театър „Цвете“ представи опита си в използването на Форум при работа с деца и младежи в неравностойно положение.

Учители, в чиито училища е прилагана тази театрална техника се изказаха относно въздействието й и необходимостта от институционални партньорства за покачване на мотивацията на учениците в у/ще– Нели Илиева, учител по български език и литература в 127 СУ “Иван Николаевич Денкоглу“ –представи обратна връзка за практиката – Форум театър в класната стая.

TIP Project, София, НАТФИЗ, 03-08/02/2018 г. – снимки

 • В април –юни 2018г. работа по концепцията на документалния филм. Стратегия и план за събиране на филмов материал. Подготовка на сценария. Обучение по Форум театър за студенти, преподаватели и учители. Работа по IO1 Teacher training Program. Представяне на Форум театър в училище. Участници около 40 души.
 • Юни 2018 операторът Красимир Стоичков бе поканен отново в Порто, за да направи интервюта по време на конференцията „The International Conference in the Municipality of Matosinhos“ на „Youth Event“ Юни  2018
 • Трета международна среща по проекта от 14 до 17 юли в Бристъл, Великобритания. Участие от НАТФИЗ взеха доц. Константин Каракостов и докторант Красимир Стоичков. Срещата започна с представщне на кратко видео за работата в София. Бяха представени реализираните месни дейности по проекта. Събиране на филмов материал за IO

TIP Project, Bristol, UK, 14-17/07/2018 г.снимки

 

 • В периода 14-20 Oктомври 2018 в гр. Понте де Леньо, Италия, се проведе четвъртата среща и обмяна на добри практики по проекта с участници от НАТФИЗ проф.Боньо Лунгов, доц. Константин Каракостов и докторант Красимир Стоичков, асистент Мариан Рангелов.

Обучението в техники на Сетивния театър беше проведено в серия работни ателиета, в зала и на открито. Демонстрация, лекция и интерактивни упражнения с импровизирани кукли реализираха представителите на НАТФИЗ. Посетени бяха три училища и учебни центорве от типа Втори шанс и бяха обсъдени възможните приложения на арт/методите в образователната сфера.

В MPE, в който се представиха серия добри практики от италианските училища,  участваха Стоичков и Каракостов, като допринесоха и за реализирането на демонстрация по Сетивен театър. Беше обсъдена уеб старницата на проекта.

TIP Project, Ponte di Legno, Italy 14-20/10/2018 г. – снимки

 

 • Петата партньорска среща се проведе от 13 до 16 април 2019 в Будапеща, Унгария. НАТФИЗ беше представен отново от доц. Константин Каракостов и докторанта Красимир Стоичков. Кратък филм за обучението в Итлия беше представен. Баланс по дейностите на проекта беше направен. Работа по IO2 и IO Захранване на уеб страницата.

TIP Project, Budapest, Hungary 1316/04/2019 г. – снимки

 

 • Обучение по Сетивен театър, Имидж Форум театър за учители от средните училища проведе Поликсена Хардалова от 18-20 Април 2019 в НАТФИЗ.

TIP Project – обучение на учители в София– снимки

 

 • Юни/Юли 2019 мониторинг на Поликсена Хардалова на работата по IO3. Финализиране на сценария, селекция и монтаж на филма.
 • Юли 2019 подписване на договор за сътрудничество между НАТФИЗ и ЕЖМАЕ, визита на представители от НАТФИЗ в ЕЖМАЕ, Политехнически университет в Порто, среща с директора на театралния департамент.
 • Финалната среща организира бенефициентът по проекта в Порто, Португалия в периода 12-15 юли 2019. Тук участие взеха проф. Боньо Лунгов, доц. Константин Каракостов, докторантът Красимир Стоичков и двамата млади асистенти от куклената катедра Мариан Рангелов и Любомир Генчев. Освен редовните партньорски срещи, които финализираха дейностите по проекта с отчитане на резултатите от тях, представителите на НАТФИЗ бяха поканени да направят уъркшоп и изнесат куклен спектакъл пред студентите и публика на Политехническия университет в Порто ЕЖМАЕ, които запълниха местата в театралната зала и изпратиха колегите с бурни овации и покана за следващо гостуване.

В деня на „Отворени врати“ 15 юни 2019, документалният филм „Second chance”, който докторантът Красимир Стоичков засне по време на партньорските срещи през двете години на проекта, беше представен за първи път пред публика и трогна с улавянето и извеждането на проблематиката, както и с яснота на посланието към публиката.

Филмът беше представен на няколко международни форума, както и на международния студентски филмов фестивал „Ранно пиле“, София.

TIP Project, Porto, Portugal 12-15/07/2019 г. – снимки

 

Медийно отразяване, създаване и разпространение на резултатите, устойчивост на проекта -линк към отчета

 

Специално за проекта е създаден сайт www.tip-eu.com, в който освен резултатите от дейностите се публикуват и добрите практики споделени от партньорите в проекта, както и фейсбук страница, и Ютуб канал (създадени от докторанта Красимир Стоичков).

 

Transnational Project Meeting – Porto: https://youtu.be/o3qoMZUDBI4

 

Joint Staff Training Event – Sofia: https://youtu.be/ng4T8En0c5I

 

Joint Staff Training Event – Italy: https://youtu.be/9d-c4uQ_URw

 

Transnational Project Meeting – Bristol: https://youtu.be/nc5TW2m8Xr8

 

Documentary film “Second chance”: https://youtu.be/3Ra7LChxs-0

 

Добрите резултати от проекта естествено предизвикаха партньорите да обединят усилията и опита си и да направят продължение на проекта с подготовка на следващо кандидатстване по програма Еразъм + КД „Стратегически партньорства“.

Повече информация за проекта TIP Project – Transferring Innovative Practices in 2nd chance education addressing ELET, на сайт на проекта:

www.tip-eu.com