НАТФИЗ ПАРТНЬОР ПО МЕЖДУНАРОДЕН TIP Project – Transferring Innovative Practicies in 2nd chance education addressing ELET, 2017-1-PT01- KA201 – 035930

 

 

Между 15 и 20 октомври проф. Боньо Лунгов, доц. д-р Константин Каракостов, ас. Мариан Рангелов и Красимир Стоичков ще се включат в поредната организирана по TIP Project международна среща в Бреша, Италия.

 „Обмен на иновативни практики в училищата за Втори шанс, насочени към отпадналите от образователната система и други форми на обучение“ е двугодишен европейски проект, в сферата на образованието и социалната интеграция, финансиран от програма Еразмус+.

 

 

От 14-ти до 19-ти октомври в Понте ди Леньо и Бреша, Италия  се проведе второто международно обучение и обмяна на добри практики по проект „Обмен на иновативни практики в училищата за Втори шанс, насочени към отпадналите от образователната система и други форми на обучение“ 2017-1-PT01- KA201 – 035930 по програма Еразъм +.

НАТФИЗ, който беше домакин на работните ателиетата по Форум театър през февруари т.г.,  беше представен от проф. Боньо Лунгов, доц. д-р Константин Каракостов, докторант Красимир Стоичков и асистент Мариан Рангелов. Голям интерес предизвика техният споделен опит и демонстрации с импровизирани  кукли, в се които включиха и представители на други организации. Преподавателите д-р Поликсена Хардалова (АЕ2О) и Клер Биньон (ЕSМАЕ) представиха серия техники от Сетивен театър, Театър на движението и метода Фелденкрайс и заедно с участниците изследваха потенциала и приложението на тези интерактивни практики при работа с младежи, отпаднали от училище. Посещения на професионални  училища от мрежата Занардели, интегриращи ученици, нуждаещи се от «втори шанс», снимането на интервюта, участия в срещи и конференции за популяризиране на проекта, както и хубавата, италианска храна и красиви гледки, дообогатиха интензивната програма.

Следващата среща по проекта ще се проведе през месец февруари 2019 в Будапеща, Унгария.