ЕМПАКТ: Артистични проекти и интервенции

 

 

 

20.10.2023 г.: Социално ангажирана артистична интервенция.  “Природата извън и вътре в мен” (Театрален пърформанс – акция)

Автор и ръководител на проекта: проф.д-р Велимир Велев, художествени ръководители на танцова и арт формация «СОФИСТИК-ЖИВО»: Елина Топалска и Николета Илчева

 

 

27.10.2023 г.: Колаборативни интердисциплинарни творчески проекти. „Музей на емоциите“ (Творчески проект и пърформанс)

По идея на Александър Манджуков вдъхновен от разговор с Ваня Тодорова (конна база „Ахил“)

 

 

11.11.2023 г.: Колаборативни интердисциплинарни творчески проекти. “Изкуството на мозъчните вълни”

По идея на: Йордан Върбанов, аctor

 

 


 

„Проектът EMPACT включва серия от взаимосвързани творчески изяви, които включват:

  • 5 съвместни, социално и обществено ангажирани събития в областта на изкуството (с участието на артисти, общности и/или студенти), от които НАТФИЗ ще организира една през есента на 2023 г. Социално ангажираните творчески изяви са ситуирани в пет държави (Кипър, България, Испания, Италия, Гърция). Предвижда се да привлекат интереса на местното население и публиките към темите на проекта, свъзани с изкуството, емпатията и околната среда.
  • 14 съвместни интердисциплинарни артистични изяви/проекти водещи до създаването на оригинални произведения на изкуството (творчески взаимодействия между артист-инженер, артист-архитект, артист-социолог или други), от които НАТФИЗ ще организира две през есента на 2023 г. Тези творчески изяви ще са ситуирани в държавите от които са партньорските организации по проекта. Очаква се те да стимулират интелектуалното сътрудничество между творци, учени и изследователи във всички области и открият иновативни аспекти на взаимодействия между изкуството и други области и професии (социални и точни науки, творчески индустрии, икономика и др.)

Общата цел на творческите инициативи по проект EMPACT е да се насърчи разработването на устойчиви модели, които могат да се използват за справянето със специфични проблеми, свързани с устойчивостта, екологията и насърчаването на кръговата икономика (“circular economy”).

Подробен график на провеждането на социалните събития можете да намерите тук. Календар за интердисциплинарните проекти ще бъде добавена по-късно.