Резултати от творческата резиденция ЕМПАКТ-НАТФИЗ “Вода: памет и движение ” в Созопол: Срещи на творците с аудиторията

 

От 26 август до 6 септември тримата творци Андреа Даванцати (скулптор, Италия), Джулия Пелегрини (художник, Италия) и Димитрис Савва (музикант, Кипър) работиха в Созопол по развитието на своите творчески проекти, повлияни от срещата им с „духа и паметта“ на Созопол и морето, в сътрудничество с екипа на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр.Сарафов“ по проект ЕМПАКТ.

Повече за творците и вече реализираните проекти, вижте тук.

 

Творчески резиденции: Новини от работата на артистите и публични презентации. ЕМПАКТ-НАТФИЗ: “ВОДА: ПАМЕТ И ДВИЖЕНИЕ” в Созопол. 

26 август-06 септември

 

Творците Андреа Даванцати (скулптор, Италия), Джулия Пелегрини (художник, Италия) и Димитрис Савва (музикант, Кипър) представиха на 31 август 2023 г. развитието на своите творчески проекти, повлияни от срещата им с „духа и паметта“ на Созопол и морето.

На 3 септември 2023 г. от 18 ч. на Централния плаж в Созопол, Андреа ще представи публично своя проект, свързан със звездите, зодиите и водата, озаглавен „Under the same sky“. След това Джулия ще представи артистичния си проект „DE(oxygenation)“ от 19:00 ч. на същото място. Във връзка с предстоящото представяне на проекта тя проведе творческа работилница за деца на тема:”Let’s Repopulate the Black Sea“, представяйки хартиени модели на различни морски видове и говори за биоразнообразието.

The three artists continue to work on their projects, seeking daily new knowledge and provocations for their development. On 4 September 2023, at 4 pm – 6 pm at the Educational-Sport base “Lazur”, Sozopol, the artistic residencies, resulting from the project EMPACT – “Water: memory and movement” will be presented and each artist will emphasize on the whole creative process and final results from the residency in Sozopol.

Повече за творците и техните проекти, вижте тук.

 

ЕМПАКТ – НАТФИЗ  Творческа резиденция “Вода: памет и движение ” в сътрудничество с празници на изкуствата Аполония

26 Август – 6 Септември 2023 |Созопол, България

 

12-дневната Творческа резиденция на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр.Сарафов“ (НАТФИЗ) на тема: „Вода: памет и движение”, в сътрудничество с Празници на изкуствата „Аполония“, започва скоро: 26 август – 6 септември!

КОНЦЕПЦИЯТА

Резиденциите на EMПАКТ имат за цел да улеснят творците в създаването на изкуство чрез устойчиви практики, които насърчават емпатична позиция към „нечовешките същества“ и природата; тоест изкуство, което насърчава хората да се свързват и с нечовешки същества и по този начин да придобиват опит и знания по въпроси, свързани с изменението на климата. Проектът  „EMПAКT: Емпатия и въздействие: Изкуството да мислиш като планина” разглежда емоционалността и съпричастността на твореца и неговата позиция като ключов момент, който позволява ефективното включване на концепциите за устойчивост и съпричастност в творческата продукция.

Творческите  резиденции, които са част от проекта EMPACT ще се проведат на четири места в Европa: Nature, Art & Habitat Residency (NAHR)  – Италия; Vorres Museum – Гърция,  Espacio Rojo – Испания и НАТФИЗ – България. Международното жури избра 14 творци, които ще участват в тези четири резиденции през лятото и есента на 2023 г.

Повече за концепцията и творците може да прочетете тук.

 

 

EMPACT Artistic Residency Announcement – 03.04.2023

В резултат от отворената покана за кандидатстване за творческите резиденции по проект EMPACT, много артисти и творци от цяла Европа проявиха желае да участват в творческите резиденции в Nature, Art & Habitat Residency (NAHR) – Италия, Vorres Museum – Гърция, Espacio Rojo – Испания, и НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов“.

Международното жури обяви имената на 14 артисти и творци, които ще участват в предстоящите резиденции, които ще се проведат през лятото и есента на 2023 година.

Информация за избраните артисти и творци можете да намерите тук

 

 


НАТФИЗ, заедно с три партньорски организации по проект EMPACT, отправя отворена покана за кандидатстване към артисти и творци от България в краткосрочните творчески резиденции в: NAHR, Италия, Vorres Museum, Гърция, Espacio Rojo, Испания, които ще се проведат през лятото и есента на 2023 г.

Резиденциите са отворени за артисти и творци от страните, в които са партноьрските организации по проекта: България, Кипър, Гърция, Италия, Испания, Германия и Словения (с условие, че артистите могат да кандидатстват само за обявените резидентни програми извън странат-домакин, в която прешмуществено пребивават).

Подробна информация за резиденциите може да намерите тук.

Краен срок за кандидатстване: 19 февруари (неделя) 2023 г., до 23:59 ч. /централно европейско време/.

За информация и подаване на документи: https://www.empact-project.org/the-art-of-thinking-like-a-mountain-open-call/

 

Резиденцията на НАТФИЗ в Созопол (България), 26 август – 6 септември 2023, е фокусирана върху темата Вода: памет и движение“ и се организира в сътрудничество с Празници на изкуствата „Аполония“. За нея могат да кандидатстват ЕДИНСТВЕНО артисти и творци от страните на партньорските организации по проекта – Кипър, Гърция, Италия, Испания, Германия и Словения.

Подробна информация за резиденцията в Созопол – https://natfiz.bg/en/2023/01/17/natfa-empact-artistic-residency-water-memory-movement/  /на английски език/

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”