Едно от важните направления на проекта EMPACT е организирането и провеждането на серия от три водещи семинара (Landmark Workshop), от които НАТФИЗ е домакин на един от тях /30.11.2022 г./  и свързани с тях 17 емпирични уъркшопа, от които НАТФИЗ е домакин на два от тях прес пролетта на 2023 г. Те целят култивиране на емпатия и загриженост на артистите и творците към околната среда по начин, който съдейства подобряването на сътрудничеството, самосъзнанието и устойчивостта им. Подробен график на семинарите можете да откриете тук.“

НАТФИЗ бе гост на семинара „Кръгова икономика и въздушен поток“, Taleggio Valle, Италия

Успешно завърши семинарът по проект EMPACT „Кръгова икономика, зелени технологии и емпатия в артистичните практики“, с положителна оценка от участниците

• Представители на НАТФИЗ участваха в семинара на Espacio Rojo, Мадрид по проект EMPACT – 24-26 май 2023 г.

• Уъркшоп/семинар „Кръгова икономика, зелени технологии и емпатия в артистичните практики“ – 9-11 юни 2023 г

• Интерактивен семинар “Емпатия, околна среда и устойчиво развитие: Каква е ролята на изкуствата и артистите?” – 21-23 април 2023 – Програма на семинара

• Кипър, Cyprus University of Technology (CUT), Landmark Workshop “The Art of Thinking Like a Mountain” – 27/29.01.2023. За повече информация виж тук

• България, НАТФИЗ, Интерактивен онлайн семинар „Артисти, устойчивост и корпоративна социална отговорност: Как бизнесът и изкуството си сътрудничат за екологично устойчиво бъдеще“ – 30.11.2022.

Артистите и бизнесът: споделена отговорност за екологично устойчиво бъдеще

Артисти, устойчивост и корпоративна социална отговорност. Как бизнесът и изкуството си сътрудничат за екологично устойчиво бъдеще – Интерактивен онлайн семинар – 30.11.2022