„IN SITU“ – Местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски райони“

Координатор на проекта IN SITU е Центърът за социални изследвания в университета в Коимбра, Португалия.

Проектът, който стартира на 1 юли 2022 г., е с продължителност 4 години и има за цел да изследва и опознае по-добре формите, процесите, и управлението, което е необходимо да се приложи в областта на културните и творчески индустрии (КТИ) базирани в извънградски райони на Европа, както и да спомогне за напредъка на КТИ, като двигател на иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в тези региони/общности.

Проектът IN SITU се финансира от програмата за изследвания и иновации Horizon Europe на Европейския съюз, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ №. 101061747.

Проект IN SITU в социалните медии: