Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ е партньор в консорциума на стартиращ европейски проект в областта на културните и творчески индустрии в извънградските райони на ЕС.

Проектът „IN SITU – местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски райони“ стартира на 1 юли 2022 г. с продължителност 48 месеца. Координатор на проекта е Центърът за социални изследвания в университета в Коимбра, Португалия. Проектът на стойност 4 милиона евро е финансиран от Европейската комисия по програма Horizon Europe.

Въпреки повишената видимост и значение на културните и творчески индустрии (КТИ), базирани в извънградските райони на Европейския съюз през последното десетилетие, все още съществува забележима липса на изследвания и политическо внимание към техните специфични нужди, характеристики и потенциал. Проектът IN SITU обединява водещи изследователски подходи към процесите на иновации, извънградско планиране и предприемачество в КТИ. Проектът има за цел да допринесе за увеличаване на капацитета на тези индустрии, за да могат да действат като двигател на иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в контекста на местното културно развитие.

Проектът IN SITU цели да предостави задълбочени познания относно ефектите от междусекторните връзки, иновативните стратегии за КТИ в извънградските райони и да разработи предложения за подобряване на културните политики в тази област. IN SITU включва и обучителна програма за развитие на капацитета на творческите организации, което да им позволи да участват в разрешаването на ключови обществени проблеми в съответните региони/общности. Основният дефиниращ аспект на IN SITU е връзката между научните изследвания и творческата практика чрез създаването и развитието на шест „IN SITU Labs“ – локални центрове в извънградски райони във всички краища на Европа, разположени в Португалия, Ирландия, Исландия, Финландия, Латвия и Хърватия.

Консорциумът по проекта обединява 13 институционални партньори в 12 държави: Centre for Social Studies of the University of Coimbra (Португалия); National University of Ireland Galway (Ирландия); European Network of Cultural Centres (Белгия); Utrecht University (Нидерландия); National Institute for Agriculture, Food and Environment (Франция); MONDRAGON Innovation & Knowledge (Испания); Kultura Nova Foundation (Хърватия); University of the Azores (Португалия); University of Turku (Финландия); Latvian Academy of Culture (Латвия); Bifröst University (Исландия); National Academy of Theatre and Film Arts “Kr. Sarafov” (България); and University of Hildesheim (Германия).
Проектът IN SITU обхваща и асоциирани европейски и международни партньори: Culture Action Europe, DigitalMeetsCulture.eu, EMES – Research Network for Social Enterprise, Creative Scotland, United Cities and Local Governments – Committee on Culture, Cultural Development Network (Австралия), Creative City Network of Canada, SPARC: Supporting Performing Arts in Rural and Remote Communities (Канада), и Sustaining Theatre and Dance (STAND) Foundation (Южна Африка).  Проектът има международен консултативен съвет от седем души  – водещи международни експерти, работещи в областта на иновациите в културните и творчески индустрии в в извънградски райони.

За допълнителна информация: Nancy Duxbury, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal: duxbury@ces.uc.pt, or  lidiavarbanova@gmail.com

 

Проектът IN SITU се финансира от програмата за изследвания и иновации Horizon Europe на Европейския съюз, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ №. 101061747.