Дванадесет проекта, определени като казуси IN SITU

През месеците май и юни проучването IN SITU „Картографиране на културни и творчески проекти и избор на казуси“ получи широк отзвук от различни агенти на творческите и културни индустрии в шест региона на IN SITU Lab на извънградските райони в Европа – Азорски архипелаг, Португалия; Западна крайбрежна периферия, Ирландия; Западен регион, Исландия; Общини Раума и Еурайоки, Финландия; Окръг Валмиера, Латвия; Окръг Шибеник-Книн, Хърватия.

Проучването IN SITU беше ръководено от Европейската мрежа на културните центрове (ENCC) и шестте партньора на лабораториите. Всички проекти, представени в проучването, бяха обсъдени и оценени с група от местни заинтересовани организации. Казусите имат важна роля в рамките на проекта IN SITU, тъй като целта им е да демонстрират иновативната и трансформираща роля на културни и творчески организации и професионалисти в отговор на ключови местни проблеми във всяко местоположение на лабораторията.

Повече информация: https://natfiz.bg/en/2023/07/18/twelve-projects-iin-situ-case-studies/

Още за 12 проекта на страницата на IN SITU: www.insituculture.eu/twelve-projects-identified-as-in-situ-case-studies/