Творческа жизнеспособност в извънградските райони – уебинар #3

 

Как културната и творческа работа допринасят за устойчивостта на дадено място? – Това е темата на уебинар № 3 на IN SITU, последното (но не и по важност) събитие от поредицата уебинари на IN SITU “Творческа жизненоспособност в извънградските райони?”.

На 5 декември 2023 г., вторник, от 14:30 до 16:30 ч., нашите домакини и партньори на IN SITU Justin Rainey (University of Galway) и Ieva Zemite (Latvian Academy of Culture) ще ни преведат през панелна дискусия с лекторите:

 

Patrick Collins (University of Galway – IN SITU Partner)

Jude Ortiz (NORDIK Institue, Algoma University – IN SITU International Advisory Board Member)

Leandro Pisano (Interzona Cultural Association)

Markéta Dolejšová (Aalto University – CreaTures: Creative Practices for Transformational Futures)

Arja Lemmetyinen (University of Turku – DISCE: Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies)

Присъединете се към нас, без това да ви струва нищо – Регистрирайте се тук

 

 

 

Творческа жизнеспособност в извънградските райони?

 

Проектът IN SITU стартира серия от три уебинара тази есен!

Серията IN SITU Webinar разглежда ключови теми, които подкрепят работата на културни и творчески екосистеми в извънградските райони в Европа. Ние обединяваме изследователски проекти на ЕС, културни и творчески организации и проекти както и IN SITU партньори и съветници, за да споделят своя опит, да се учим от техните прозрения и знания, да обсъждаме предизвикателства и текущи проблеми и да вървим напред, като черпим информация от работата на предишни и съпътстващи изследователски проекти и инициативи.

 

Уебинар N#1 | Какво допринася за жизнеспособността на творческите малки предприятия в извънградските райони?

Четвъртък, 28 септември 2023 г. | 10:30-12:30 (CEST)

Домакин: Erna Guðrún Kaaber,  Bifröst University, Iceland (IN SITU партньор)

Говорители:

Ralph Lister, Take Art (UK) (https://takeart.org) – SPARSE Plus – проект „Творческа Европа“ за подкрепа и насърчаване на изкуствата в селските селища на Европа – https://www.sparse.eu/

Musa Htlatshwejo, Artistic Director. Mhayise Productions – Sustaining Theatre and Dance Foundation – STAND (South Africa) – https://www.standfoundation.org.za/ (IN SITU Outreach Partner)

Martha Michailidou, Panteion University, Greece – CORAL-ITN – иновативна мрежа за обучение на Мария Склодовска Кюри относно работните пространства за сътрудничество в селските и периферните райони в ЕС – https://coral-itn.eu

Ella Björn, Lapland University, Finland – SmartCulTour (Интелигентният културен туризъм като двигател на устойчивото развитие на европейските региони) – H2020 изследователски проект – http://www.smartcultour.eu/

Lidia Varbanova, National Academy of Theatre and Film Arts “Kr. Sarafov” (NATFIZ) – https://natfiz.bg, Bulgaria (IN SITU партньор)

С приноса на IN SITU координатора, Nancy Duxbury, Centre for Social Studies, Portugal, and IN SITU съветника, Susan Luckman, University of South Australia.

Моля, присъединете се към нас на 28 септември 2023 г. (10:30-12:30 CEST) за уебинар N#1!

Регистрирайте се тук: https://www.eventbrite.com/e/in-situ-webinar-series-n1-tickets-709664574847?aff=oddtdtcreator

Следва …

Уебинар N#2 | Как иновационните екосистеми на творческите малки предприятия могат да бъдат насърчавани в извънградските райони? (30 октомври 2023 г.)

Уебинар N#3 | Как културната и творческа работа допринася за устойчивостта и издръжливостта? (7 декември 2023 г.)

 

Втори бюлетин по проект IN SITU, юли 2023 г.

      Пътуването IN SITU започна

От последния ни бюлетин през декември 2022 г. се случиха много неща и събития и ние сме нетърпеливи да споделим с вас нашите най-нови разработки.

В настоящия брой ще може да прочетете за:

      Изследователски методи

      Културно картографиране

      Три публични доклада, които бяха представени на Европейската комисия:

      – Двигатели на иновациите на КТИ, разположени в извънградски райони

      – Социално-икономически принос и разпространение на КТИ в извънградските региони

      – Казуси във всяко местоположение на IN SITU Lab

     Представяме ви IN SITU Labs: на фокус – Финландия

     Среща на партньори IN SITU в Раума, Финландия

     Наблюдател IN SITU…

     Публикации:

      – Мислене и правене в селските райони: културни практики в контекст

      – Селските райони. Документи на съвременното изкуство

      – Просперитет на селските райони чрез сектора на изкуствата и творчеството

      – Проект за устойчивост на селските райони

      – Социално предприемачество и иновации в селските райони на Европа

      – „Културни и креативни екосистеми: преглед на теориите и методите, към нов изследователски дневен ред“

    – „Къде е селската творческа класа? Систематичен преглед на литературата за творческите индустрии в райони с ниска гъстота на населението“

    Подкаст серия

    През последните шест месеца проектът IN SITU участва в 10 събития.

    Следващото издание на БЮЛЕТИНА ще бъде през декември 2023 г.

Повече информация може да откриете тук: https://mailchi.mp/1ede48a069d7/in-situ-newsletter-n2-the-in-situ-journey-has-begun

 

Партньорите по проект IN SITU се срещнаха в Раума, Финландия, един от шестте региона на IN SITU Lab

Консорциумът от партньори по проект IN SITU, сред които е и НАТФИЗ, проведе работна среща на тема „Картографиране и диагностика“ в Раума, Финландия (31 май – 1 юни 2023 г.) Раума е град, разположен в една от областите на шестте IN SITU Lab.

Целта на срещата бе да се оцени състоянието на проведената изследователска работа до този момент и да се обсъдят следващите етапи от проекта, който е финансиран по програма Horizon Europe на Европейския съюз (№.101061747).

Прочетете повече тук.

 

Европейската комисия получи доклад по проекта IN SITU за „Двигатели на иновация в културните и творчески индустрии (КТИ) базирани в извънградски райони”

Докладът е разработен от Mondragon Innovation & Knowledge (MIK), Mondragon University (Испания) със съдействието на всички партньори по проекта. Докладът представя първоначални изследвания на ключови тенденции и двигатели на иновации в културните и творчески индустрии (КТИ) като един общ сектор и по отношение на базираните в извънградски райони.

Целта на изследването е да идентифицира главните двигатели и особености на КТИ в извънградски райони като взема предвид разнообразни модели по видове, процеси, ръководство, възможности за работа в мрежа и вериги на стойността, както и други характеристики. Изследването проучва също как КТИ действат като двигатели на иновации в стопанския и нестопанския сектор и спомагат за общественото благополучие и устойчивост, в т.ч. различни видове ефекти на преливане на изкуствата, културните и творчески индустрии.

Изследването се основава на преглед на литературата и анализ, включващ бизнес отчети и научни изследвания; данни от базата на Евростат „Структурна бизнес статистика и проучване на работната сила“, изследвани чрез извличане на данни и методи за анализ на статистически бизнес данни; и компилация от 156 организационни случая и 55 примера за политики/инициативи, предоставени от IN SITU партньори.

Свалете и прочетете целия Доклад тук /359 стр./: https://insituculture.eu/resource/drivers-or-innovation-of-ccis-located-in-non-urban-areas-deliverable-2-1-d2-1/

 

Семинарите по проект IN SITU, озаглавени “Speak Out” разкриват ключови регионални проблеми и екосистеми в културните и творчески индустрии в извънградските райони на ЕС.

През м. март и м. април 2023 г. партньорите в шестте лаборатории по проект IN SITU организираха поредица отворени семинари и регионално картографиране в сферата на културата, с цел да се открият проблеми в развитието, по-задълбочено да се изследва разнообразието от ресурси в регионите и да се идентифицират характеристиките и необходимостите от културни и артистични екосистеми във всяка от тези IN SITU Lab в извънградски райони в Исландия, Финландия, Азорите/Португалия, Ирландия, Латвия и Хърватия.

Ръководена съвместно от University of Galway and the European Network of Cultural Centres, серията семинари IN SITU „Speak Outs“ е разработена, за да ангажира местните общности, като кани гражданите да представят и обсъждат ключови проблеми и ресурси, свързани с местното развитие. Тези семинари са допълнени с разнообразни подходи за местно картографиране и участие, включително културно картографиране, SWOT анализ, методи за бъдещи проучвания, подходи за изграждане и обмен на знания за сътрудничество, методи, базирани на изкуства, съвместен анализ и подход за многоперспективно планиране.

 

НАТФИЗ е един от партньорите по проекта, съвместно с: Centre for Social Studies of the University of Coimbra (Португалия); National University of Ireland Galway (Ирландия); European Network of Cultural Centres (Белгия); Utrecht University (Нидерландия); National Institute for Agriculture, Food and Environment (Франция); MONDRAGON Innovation & Knowledge (Испания); Kultura Nova Foundation (Хърватия); University of the Azores (Португалия); University of Turku (Финландия); Latvian Academy of Culture (Латвия); Bifröst University (Исландия); University of Hildesheim (Германия).

Още IN SITU новини – https://insituculture.eu/news/