“ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ”, “КИНО-ТЕАТЪР ,,БЪЛГАРАН” и “ПО ПЪТЯ” се играят за последен път през м. май

 

“ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ”, “КИНО-ТЕАТЪР ,,БЪЛГАРАН”, “ПО ПЪТЯ”,

тези представления в м.май се играят за последен път.

ДА ПОЖЕЛАЕМ НА АБСОЛВЕНТИТЕ УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ !

 

 

ПО ПЪТЯ      5 (събота) – 19.00 ч.

Вечер на класа на проф. Румен Рачев, специалност “Актьорство за куклен театър”,

постановка проф. д-р Любомир Гърбев и ас. Димитър Стефанов

ВХОД СВОБОДЕН!

СЦЕНА Б24, ул. „Ст. Караджа“ № 20

 

 

ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ      15 (вторник),  19 (събота)   – 19.00 ч.      

подходящ за зрители над 10 години

постановка проф. Румен Рачев,

специалност “Актьорство за куклен театър”,  клас проф. Румен  Рачев

СЦЕНА Б24, ул. „Ст. Караджа“ № 20

 

 

КИНО-ТЕАТЪР „БЪЛГАРАН“      12 (събота) – 11.30 ч.

подходящ за зрители над 5 години

постановка проф. Румен Рачев,

специалност “Актьорство за куклен театър”,  клас проф. Румен Рачев

СТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, Камерна зала