Куклен театър НАТФИЗ

Директор 

Валентина Германова

Тел: + 359(2) 9231 324, e-mail: natfiz.ukt.v@abv.bg
Работно време: 09:00 – 18:00 часа
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 часа

 

Билетна каса

Тел: + 359(2) 9231 303, email: info@natfiz.bg
Работно време: вторник – събота: 10:30 – 19:30 часа
Обедна почивка: 14:30 – 15:30 часа

 

Евгения Лачева

Художник изпълнит. кукли

 

Петър Чекуров

Художник изпълнит. кукли

Преподавател по “Технология кукли”

 

Преслав Севери

Тонтехник