Сектор ОБРАБОТКА + 359(2) 9231 393

Сектор ЗАЕМНА  + 359(2) 9231 392

Надежда Дякова – директор

тел.: + 359 (2) 9231 391
е-mail: n.dyakova@natfiz.bg

Образование:

Образователна степен: Магистър

Квалификация: Библиотечно-информационни науки и културна политика

Трудов стаж:

Над 40 години. В Академична библиотека и архив на НАТФИЗ от 2007 г.

 

Интервю от сп. ББИА онлайн с Надежда Дякова

10 години обновена библиотека – интервю с Надежда Дякова по БНР

 

Дейности в Академична библиотека и архив:

 • Осигурява необходимите организационни условия за нормално провеждане на всеки библиотечен процес. Отговаря за библиотечното осигуряване и за текущата информация, свързана с основните дейности. Управлява и координира дейността на библиотечните сътрудници ;
 • Отговаря за осъществяването на сътрудничеството с други библиотеки в страната и в чужбина. Създава връзки с издателства и професионални организации;
 • Участва в национални и международни библиотечно-информационни форуми.

 

 

Борислава Маноилова  – гл. експерт

тел.: + 359 (2) 9231 392 или + 359 (2) 9231 393
е-mail: b.manoilova@natfiz.bg

Образование:

Образователна степен: Магистър

Квалификация: Библиотечно-информационни науки и културна политика

Трудов стаж:

Над 26 години. В Академична библиотека и архив на НАТФИЗ от 2004 г.

 

 

 

Дейности в Академична библиотека и архив:

 • Приема, координира и обработва: новите заглавия, получените дарения, книгите, издадени с финансовата подкрепа на НАТФИЗ.
 • Осъществява книгообмен между НАТФИЗ и други висши училища.
 • Отговаря за модул „Филми“ в електронния каталог – обработка, редакция и комплектуване.
 • Обслужва и консултира читателите при работа с електронния каталог и наличната техника.

 

 

Десислава Орлова – гл. експерт

тел.: + 359 (2) 9231 392 или + 359 (2) 9231 393
е-mail: d.orlova@natfiz.bg

Образование:

Образователна степен: Магистър

Квалификация: Управление на информационните ресурси

Трудов стаж:

Над 25 години. В Академична библиотека и архив на НАТФИЗ от 2009 г.

 

 

 

Дейности в Академична библиотека и архив:

 • Извършва библиографска обработка на редки и ценни издания, многотомни издания, статии от периодични издания.
 • Класира и предметизира.
 • Контролира различните модули на библиотечния софтуер.
 • Обслужва и консултира читателите при работа с електронния каталог и наличната техника.

 

 

Ирена Кърцелина – експерт

тел.: + 359 (2) 9231 392 или + 359 (2) 9231 393
е-mail: ikartzelina@natfiz.bg

Образование:

Образователна степен: Магистър

Квалификация: Библиотечно-информационни науки и културна политика

Трудов стаж:

Над 21 години. В Академична библиотека и архив на НАТФИЗ от 2015 г.

 

 

 

Дейности в Академична библиотека и архив:

 • Извършва библиографска обработка на специализан библиотечен фонд-отдели Изкуство, Фотография, Сценография, Сценичен костюм.
 • Библиографска обработка на статии от периодични издания;
 • Извършва библиографска обработка на учебен архив, съхраняван в библиотеката – хабилитационни трудове; дисертации; дипломни работи
 • Обслужва и консултира читателите при работа с електронния каталог и наличната техника.

 

 

Емилия Николова – експерт

тел.: + 359 (2) 9231 392 или + 359 (2) 9231 393

е-mail: e.kikarina@natfiz.bg

Образование:

Образователна степен: Магистър

Квалификация: Библиотечно-информационни науки и културна политика

Трудов стаж:

Над 15 години. В Академична библиотека и архив на НАТФИЗ от 2022 г.

 

 

 

Дейности в Академична библиотека и архив:

 • Поддържа и организира художествено-творческия архив, който се съхранява в библиотеката, създава досиета на дипломните спектакли, поставяни на сцените на учебните театри. Въвежда библиографската информация за тях в модул Театрални постановки в електронния каталог;
 • Поддържа и организира архив на събитията, организирани в академията;
 • Извършва библиографска обработка на статии от периодични издания;
 • Съдейства за осъществяване на достъп до различни онлайн бази данни;
 • Обслужва и консултира читателите при работа с електронния каталог и наличната техника.

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА И АРХИВ, НАТФИЗ

ул. “Г. С. Раковски” 108А; София 1000

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

През учебната година:

Понеделник от 14.00 до 17.30 ч.

Вторник – петък от 9.00 до 18.00 ч.

По време на сесии:

Понеделник – петък от 9.00 до 18.30 ч.

Събота и неделя – от 9.00 до 17.30 ч.

 

ВРЪЗКА С НАС

Тел. +359 2 9231 391; +359 2 9231 392; +359 2 9231 393

Мобилен: +359 88 939 3229

e-mail: library@natfiz.bg

Фейсбук страница