Куклен театър НАТФИЗ (71 места) се намира в сградата на НАТФИЗ на ул. “Стефан Караджа” № 20. Той отваря вратите си за публика през 1966 г. и оттогава се развива като съкровищница на оригинални идеи, творческа смелост и неочаквани открития в областта на кукленото изкуство.

Специално оборудвано ателие за изработка на кукли е на разположение на студентите, които искат да създадат сами своите кукли, разбира се под ръководството на професионалисти.

 

На 17 февруари 2020 г., находящата се на ул. „Стефан Караджа“ сграда „Б“ на НАТФИЗ, беше приета без забележки от Държавната приемателна комисия (ДПК) след извършен основен ремонт по проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01 „Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ Кръстьо Сарафов“ по Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Договор РД-02-37-226/25.10.2016

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.