Условия за настаняване в общежитието:

Заявление за настаняване в общежитие

Информация за свободни места

 

За контакти:
Лиляна Младенова, Управител и Домакин
Тел. 02/ 868 51 81
Тел. 0893 282 772

Всички студенти, докторанти и специализанти на академията могат да бъдат настанени в общежитието на НАТФИЗ, намиращо се в Студентския град в София, където животът никога не спира. Инфраструктурата на Студентския град включва: спортни съоръжения, голямо разнообразие от ресторанти, центрове за отдих и развлечения, специализирана поликлиника, магазини, детски градини и площадки за игра, студентски столове, както и удобна транспортна мрежа.

Студентското общежитие на НАТФИЗ предлага 306 легла, поместени в 72 съвременно оборудвани стаи на 8-етажния блок №29. Право на настаняване в него имат всички редовно обучаващи се в НАТФИЗ студенти (и членове на техните семейства), на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитието” и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават. Право да се настанят имат и лица от научно-преподавателския състав на Академията (до 35-годишна възраст, но за не повече от 5 години).

Броят на местата в общежитието се определя от Академичния съвет на НАТФИЗ. Настаняването се извършва чрез класиране, освен ако кандидатите за настаняване в общежитието са по-малко от свободните места в него. Настанените в студентското общежитие заплащат месечни наеми, семестриални депозити и услуги, определени със Заповед на Ректора на НАТФИЗ.

Два пъти годишно – до 31 март и до 30 ноември, МОН и НАТФИЗ публикуват на официалните си страници в Интернет информация за свободните и заетите места в студентското общежитие.