Дванадесет проекта, определени като казуси IN SITU

     

 

Дванадесет проекта, определени като казуси IN SITU

 

През месеците май и юни проучването IN SITU „Картографиране на културни и творчески проекти и избор на казуси“ получи широк отзвук от различни агенти на творческите и културни индустрии в шест региона на IN SITU Lab на извънградските райони в Европа – Азорски архипелаг, Португалия; Западна крайбрежна периферия, Ирландия; Западен регион, Исландия; Общини Раума и Еурайоки, Финландия; Окръг Валмиера, Латвия; Окръг Шибеник-Книн, Хърватия.

Проучването IN SITU беше ръководено от Европейската мрежа на културните центрове (ENCC) и шестте партньора на лабораториите. Всички проекти, представени в проучването, бяха обсъдени и оценени с група от местни заинтересовани организации. Казусите имат важна роля в рамките на проекта IN SITU, тъй като целта им е да демонстрират иновативната и трансформираща роля на културни и творчески организации и професионалисти в отговор на ключови местни проблеми във всяко местоположение на лабораторията.

Общо дванадесет казуса, по два казуса на място в лабораторията, ще бъдат включени в процес на мониторинг на участието, както и в програма за обучение и наставничество, с цел изучаване на творчески отговори на ключови местни проблеми и генерираните трансформиращи ефекти на местно ниво, както и укрепване на вътрешния капацитет.

 

Определените 12 IN SITU казуса са:

Transmalhar

РАБОТА В ПРОГРЕС

в Азорския архипелаг, Португалия

 

Art in Gort

Гласът на младостта

в западния крайбрежен регион, Ирландия

 

The Icelandic Santas come from the Valleys

CREATRIX RYMI – X

в Западен регион, Исландия

 

Mapsion International Projection Mapping Festival

Отпечатък на великан

в общините Раума и Еурайоки, Финландия

 

Valmiera county manor network

Градината като функционален декоративен ресурс при формирането на общността LAUX

в окръг Валмиера, Латвия

 

Repertoar

From the gig to the audience

in Šibenik-Knin County, Croatia

 

Проучването IN SITU достигна до 129 творчески и културни индустрии, от които 87 отговориха частично, а 42 отговориха изцяло. Всеки проект на творческите и културни индустрии, възложен на подизпълнител като казус IN SITU, ще получи възнаграждение от 5000 евро в замяна на предоставянето на два мониторингови доклада. Тези доклади ще допринесат, чрез подходи за съвместен мониторинг, за изследователския анализ на развитието на всеки проект през следващите две години на проекта IN SITU (2024-2025 г.). Договорите ще бъдат подписани през септември 2023 г., а процесът на наблюдение ще започне през октомври 2023 г.

Безплатно обучение ще бъде предоставено за по-широката група от творческите и културни индустрии, участвали в проучването в рамките на местната мрежа IN SITU Labs, с намерението да се създаде европейска и международна мрежа от културни и творчески индустрии в извънградските райони, които се занимават с иновации, базирани на място.

НАТФИЗ е член на консорциума на IN SITU.

Проектът IN SITU получи финансиране от програмата за научни изследвания и иновации Horizon Europe на Европейския съюз съгласно споразумение за безвъзмездна помощ №. 101061747.

Още информация за проектите може да откриете тук: https://insituculture.eu/case-study-projects/

 

За повече информация:

Nancy Duxbury – IN SITU Project Coordinator

Centre for Social Studies (CES) at the University of Coimbra, Portugal

Email: in-situ@ces.uc.pt

Tel: +351 239 855 570

Web: https://insituculture.eu