Tеатрален пърформанс – акция “Природата извън и вътре в мен”

 

 

Проект ЕMПАКТ: Социално ангажирана артистична интервенция

 

“Природата извън и вътре в мен”

(Театрален пърформанс – акция)

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство «Кр.Сарафов»

В сътрудничество с танцова и арт формация „Софистик Живо“ и „Невиждан театър“

 

Автор и ръководител на проекта: проф.д-р Велимир Велев

Художествени ръководители на танцова и арт формация «СОФИСТИК-ЖИВО»:

Елина Топалска и Николета Илчева

 

 

Описание на идеята

Акцията представлява пърформативна форма на художествен изказ която търси пряко въздействие и провокация чрез директно въвличане на публиката или на случайни хора в случващото се. Художествената акция е краткотрайна поведенческа намеса в общественото пространство. При нея артистът се опитва да осъществи пряк контакт с присъстващите, като ги въвлича в необичайна ситуация.

Жанр: Основан е на смесване на няколко жанра:

– Сайт-специфик (изкуство създадено за самото място извън театралната сцена);

– Имърсив (театър с потапяне и въвличане на публиката в действието и преживяването);

– Пърформативна акция.

Съдържание на действието

На фона на музика, един или двама незрящи актьори влизат на пешеходната пътека, за да я преминат, но по средата сякаш се объркват в посоката. В това време тръгвайки от единия тротоар, осем зрящи изпълнители “залесяват” пешеходната пътека с дръвчета на поставки и в рамките на 5-7 секунди, пътеката се превръща в горичка. Незрящите се озовават сред «Природата», чуват жужене на пчели, чуруликане на птички, шум на река. Зрящите пърформъри са част от нея, като митологични горски същества (елфи и феи), в следващите 5-7 секунди актьорите разиграват своите взаимодействия/етюди в тази “природна” среда, около незрящите. За последните 5-7 секунди от времето, те освобождават пешеходната пътека, като изнасят дърветата на другия тротоар. Незрящите актьори следват «гората» на тротоара. Действието се пренася на тротоара за около 2.5 минути, след което отново се връща върху пешеходната пътека и после се изнася на другия тротоар. По този начин, през цялото време Гората “се мести” от единия тротоар през  пешеходната пътека и оттам върху другия тротоар и обратно. Във времевите фрагменти между преминаванията, докато са на тротоарите, актьорите спират пешеходците, на които се налага да минават между дърветата и ги канят, ако не бързат да останат до края на представлението и след това да засадят по едно дръвче в близкия парк.

След акцията, актьорите заедно с желаещи минувачи тръгват на шествие, в което дръвчетата постоянно се местят, «пълзейки» по пътя до парка. Там са приготвени дръвчета за засаждане. Изкопават се дупки на предвидените за целта места и се задаждат. Цялата акция се снима и може да се предложи вариант да се излъчва на живо в Мрежата.

Нуждата от промяна в отношенията между хората е идентична като гореспоменатата връзка между Човека и Природата – връзката на взаимност, грижа и подкрепа. Връзка – диалог и единение.

Място на изявата: Кръстовище в центъра на София /ул. ГлС.Раковски – ул. Гурко/ с автомобилен поток и пешеходна пътека. Спектаъклът се играе на пешеходната пътека и двата й прилежащи тротоара.

 Дата на изявата: 20 октомври 2023г. 15.00 – 17.00 ч.

 Време на изявата: В един ден, общо 2 часа /15-17ч/. пърформативното действие се развива върху тротоара и на самата пешеходна пътека между тях. На пешеходната пътека това се случва на фрагменти от 15-21 секунди, колкото е естествената продължителност на пешеходните преминавания, с паузи между тях по около 160 секунди. Така се получават десет 3 минутни сесии.

ПАРТНЬОРИ НА ПРОЕКТА

  • Танцова формация «Софистик Живо» https://sofistik-jivo.com/.
  • Незрящи актьори от Невиждан театър (първата в света трупа от незрящи творящи в сферата на Визуалните сценични изкуства, без използване на зрение – Театър на Сенки, Марионетки, Черна кутия, Визуални импресии).

 

Проектът се ко-финансира от програма Творческа Европа на Европейския съюз съгласно споразумение No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”