Дигиталният мултимедиен център е създаден през 1999г. Състои се от специализирани помещения, оборудвани с компютърна техника с техническите аксесоари към нея, както и с аудиовизуална техника. Основната му функция е да подсигурява технически и софтуерно учебните филмови проекти на студентите. Центърът изпълнява следните дейности:

 

Учебна дейност (преподаване, практически упражнения, самостоятелна работа на студентите от кино – специалностите)

Сканиране,обработка и запис на снимков материал

Въвеждане и обработка на филмов материал

Филмов монтаж

Презапис на филмов материал в различни видео

Дигитални презаписи

Субтитриране на филми

Текстообработка

Kонсултации на преподаватели и студенти по дигитални въпрос

 

  • Андреа-Никол Костова

Монтажист кино, видео, ТВ

  • Зина Начева

Монтажист кино, видео, ТВ