СЪБИТИЯ                 

Дария Колева

Доц. д-р Дария Колева

Катедра "Куклен театър" Факултет "Сценични изкуства"

 

Завършила средното си образование през 1974 г. в Държавно хореографско училище – гр.София, профил „Български народни танци”, в класа на Димитър Димитров.Първа награда за изпълнение на камерен танц „Кукли” на Маргарита Дикова, на Декада на училищата по изкуствата – Варна -1974г. В периода 1970-1974г.танцува в танцов състав „Маяковски”,  с худ.р-л.Кирил Харалампиев, с концертна дейност в страната и в чужбина.

Висшето си образование завършила през 1987г. във Висшия музикално-педагогически институт (настояща Академия за музикално и танцово изкуство) гр.Пловдив, по специалността „Хореографска режисура”, с професионална  квалификация „Хореограф-режисьор, педагог”.В периода 1974-1976г. работила като артист-балетист в държавен ансамбъл „Тракия”, с худ.р-л.проф.Кирил Дженев, с множество концертни изяви и турнета у нас и в чужбина.

През 1979 г. назначена с конкурс като асистент по Български народни танци към катедра „Сценично движение” във ВИТИЗ „Кр.Сарафов”.От 1982г. е старши асистент, а от 1987 г.- гл. асистент.

В дългогодишната си работа като педагог по Български народни танци, работила с класовете на проф. Н. Сейкова, проф. Е. Михайлова, проф. С. Стоянов, проф.Ф. Филипов ,проф. А. Михайлов, проф. Е. Халачев, доц. Л. Кабакчиев, проф. Гр. Островски, проф. Д. Гюрова, проф. К. Азарян, проф. Сн. Танковска, проф. З. Митков, проф. М. Младенова, проф. Кр. Спасов, проф. Ат. Атанасов, проф. Ст. Данаилов, проф. Пл. Марков, доц. Ив. Христов, доц. В. Ранков, проф. Ат. Илков, проф. Н. Георгиева, проф. Д. Рускова, проф. Б. Лунгов, проф. Р. Рачев, проф. Ж. Пашова, доц. П. Цветкова, доц. А. Илиев, доц. А. Хонг, доц. Я. Вълчанов.

Участва в подготовката на семестриални и годишни изпити по актьорско майсторство, и куклено актьорско майсторство, изискващи българска народна хореография, води консултации за кандидат-студенти в театралната академия, участва в комисии за прием на студенти.

 

Автор на следните учебни програми:

Български народни танци за спец.”Актьорство за драматичен театър”

Български народни танци за спец.”Актьорство за куклен театър”

Български народни танци за спец.”Театър на движението”(Пантомима) и (Танцов театър).

Етнофолклорни танци за СИП за спец.”Актьорство за драматичен театър” и „Актьорство за куклен театър”

Ритмика за спец.”Актьорство за драматичен театър”

Ритмика за спец.Актьорство за куклен театър” и „Режисура за куклен театър”

Техника на класическия танц за спец.”Актьорство за драматичен театър”

Техника на класическия танц за СИП за спец.”Актьорство за куклен театър”

Специализация по „Класически танци” при гл.ас.Р.Симеонова – ВИТИЗ”Кр.Сарафов”, 1983г.

 

Преподава дисциплините:

Български народни танци в спец.”Актьорство за драматичен театър”, „Актьорство за куклен театър”, „Театър на движението”( Пантомима) и (Танцов театър).

Етнофолклорни танци – СИП – спец.”Актьорство за драматичен театър”, „Актьорство за куклен театър”.

Техника на класическия танц в спец.”Актьорство за драматичен театър”.

Техника на класическия танц – СИП – в спец.”Актьорство за куклен театър”.

Ритмика в спец.”Актьорство за драматичен театър”

Ритмика в спец.”Актьорство за куклен театър”

Ритмика в спец.”Режисура за куклен театър”

 

Член на катедрения съвет на катедра „Сценично движение”.

Член на общо събрание на факултет „Сценични изкуства”.

Член на общото събрание на Академичната общност.

Член на Факултетната атестационна комисия към факултет „Сценични изкуства”.

Член на САБ.

 

Участие в международен  фестивал  на висшите театрални училища – Братислава – 1983г. с класа на проф.Ф.Филипов със  сценична адаптация на български фолклорен сватбен ритуал.

Участие в международен фолклорен фестивал на висшите училища в гр.Зволен – Словакия -2005г. с класа на доц.А.Хонг (студенти с увреден слух).Награда за оригиналност на хореография по български обредно-танцов фолклор и прецизност на изпълнението.

 

Автор на хореографията на следните дипломни спектакли:

„Тримата братя и златната ябълка”- реж. проф. Н. Сейкова, 1982 г.

„Сън – чудовище” – реж.А. Илиев, 2003 г.

„Приказно хоро” –реж.Б. Лунгов, 2009 г.

 

Автор на хореографията на спектаклите:

„Между земята и небето” – реж.П.Тодоров, музикална постановка   проф. Д. Мичева, София, 1991 г.

„Шевица шарена”- реж. Д. Мичева, Държавен куклен театър, гр.Враца,1992 г.

„Бабини приказки”- реж. Цв. Янева, театър „ Цвете”, гр.София,1993 г.

„Майстори”-реж. Пл. Марков, Драматичен театър, гр.Сливен, 2002 г.

 

Ръководител на детско-юношески любителски ансамбъл за автентичен обреден и обредно-танцов фолклор към читалище”Хр.Ботев” – с. Габер, общ. Драгоман, 1980-1983 г. с награди на регионални и национални прегледи и фестивали на народното творчество.