СЪБИТИЯ                 

Дойчина Синигерска

Проф. д.н. Дойчина Синигерска

Катедра "Театрознание"

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

1962 – Средно образование 22 образцова гимназия

1966 – Висше образование – ВИТИЗ “Кр. Сарафов”,спец. “Актьорско майсторство за куклен театър”

1972 – Присъдена научна степен “Доктор” в Русия

1991 – Присъдено научно звание “Доцент”

2000 – Присъдена научна степен “Доктор на науките”

2003 – Присъдено научно звание “Професор”

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

1966-1969: Участие в национални и международни форуми на кукленото изкуство като актриса в Държавен куклен Театър, Русе.

1969-1972:Редовен аспирант в ЛГИТМиК, Ленинград,СССР.

1971 до сега: Участия с доклади, научни съобщения, теоретични разработки в научни симпозиуми и конференции у нас и в чужбина.

1973-1974: Асистент по “актьорско майсторство за куклен театър” във ВИТИЗ “Кр. Сарафов”; асист. режисьор на спектакъла “Шестте пингвинчета” от Б. Априлов, режисьор Ат. Илков, худ. Ива Хаджиева; асист. режисьор на спектакъла “Бяла приказка” от В. Петров, режисьор Н. Георгиева, худ. Ива Хаджиева.

1973-1993: Главен художествен ръководител на представителен марионетен театър “Зорница” към ГКС.

1974 до сега: Преподавател по история на кукления театър; автор на учебни програми по предмета “история на кукления театър”; научен ръководител на дипломни работи на студенти от България, Мексико, Турция, Индия, Нигерия;научен ръководител на докторанти.

1974 до сега: Ръководител на учебна практика по история на кукления театър на студенти, специализанти и докторанти по време на национални и международни форуми на кукленото изкуство като “Златния делфин” Варна, “Ян Бибиян” Силистра, “Двама са малко трима са много” Пловдив, “Панаир на куклите” София, “Михаил Лакатник” Ямбол, “Синегура” Ерфурт, Международен фестивал Будапеща 98, Магдебург 2000, Международен куклен Фестивал Москва 2001, Международен куклен фестивал на училищата по изкуствата – Бялисток 2002, 2004 и др.

1981: Основател на колекция към катедра Театрознание, НАТФИЗ “Кр. Сарафов” на тема “Кукли на света”.

1986: Основател на видеотека към катедра Театрознание, НАТФИЗ “Кр. Сарафов” на тема “Съвременен куклен театър”

2001: Ръководител на проект “Шанс”със участващи студенти от НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, ДМА “Проф. П. Владигеров”, НХА. успешно стартирал на VІІ международен фестивал Ян Бибиян.

 

УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

1966 до сега: Член на САБ

1999 до сега: Председател на гилдия “Куклено изкуство” към САБ.

1966 до сега: Индивидуален член на UNIMA.

1973-1984: Член на Бюрото на БЦ на UNIMA.

1996 до сега: Член на секция научни изследвания към UNIMA.

2004 до сега: Член на НБС “ВОН” към КНСБ.

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:

1973 – Лауреат на десетия световен младежки фестивал Берлин.

1974,1976,1978,1980 – Лауреат и носител на златни медали от фестивали на художествената самодейност.

1988 – Отличник на комитет за култура.

1981 – Кирил и Методий – І степен.