СЪБИТИЯ                 

Радомир Чолаков

Радомир Чолаков

член на Съвет на настоятелите

 

Образование:

СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “право”

Виенски университет, Институт по философия на правото, религиозно право и право на културната сфера – магистър по право (LL.M.)

 

Настояща позиция

Изпълнителен директор и член на УС на „Каолин“ ЕАД

Член на УС на Българската минно-геоложка камара

 

Предишни позиции

1995 – 1997 – юрисконсулт/Главен юрисконсулт на БНТ;

1998 – 1999 – Главен секретар на БНТ;

1999 – 2001 – Изпълнителен директор на БНТ;

2001 – 2014 – Ръководител на Правен отдел на Вестникарска група България (Медийна Група България Холдинг) ООД;

2010 – 2014 – Изпълнителен директор на Съюза на издателите в България

2011 – 2013 – управител на „Книгоиздателска къща „Труд” ООД;

2012 – 2013 – Изпълнителен директор на „Медиа Холдинг” АД (издател на вестник „Труд” и др.)

 

Публикации (научни трудове):

  • Das Recht der Rundfunkunternehmen in Bulgarien“, Wirtschaftsuniversität Wien, 2000, 177 S.

“Право на радио- и телевизионните организации в България”, Сиела, С, 2000, 204 стр.

Монография, издадена едновременно в Австрия и България, под редакцията на проф. д-р Ерхард Бусек (бивш Федерален канцлер на Република Австрия)

  • “Медийно право. Речник на основните понятия” (съставител и автор), ВГБ/ТРУД, София, 2005, 486 стр.