“Черна дупка” (първи състав) – фотографи: Мария Цветкова и Иван Христов