НАТФИЗ ПАРТНЬОР И ДОМАКИН НА TIP Project – Transferring Innovative Practices in 2nd chance education addressing ELET

НАТФИЗ ПАРТНЬОР И ДОМАКИН НА TIP Project – Transferring Innovative Practices in 2nd chance education addressing ELET

https://natfiz.bg/scripts/ckfinder/userfiles/images/TIP_loga.jpg

НАТФИЗ е партньор и домакин на двугодишен европейски проект, в сферата на образованието и социалната интеграция, финансиран от програма Еразмус+:

„Обмен на иновативни практики в училищата за Втори шанс, насочени към отпадналите от образователната система и други форми на обучение“.

Стратегическото партньорство, обученията и споделянето на опит между организации и професионалисти от социалните, културните и образователните структури на 5 европейски държави – България, Великобритания, Италия, Португалия и Унгария, имат за цел създаване и популяризиране на програма за обучение на учители с електронно достъпни материали и документален филм, отразяващ проблема за ранното отпадане от училище.

Във връзка с участието си в проекта НАТФИЗ ще бъде домакин на Международно обучение  от 3 до 7 февруари и на Ден на отворени врати на 8 февруари 2018 г.

По време на Международното обучение представители на европейските организации ще обменят опит, информация и материали по темата на проекта. Ще се реализират работни ателиета по Форум театър, Имидж театър, импровизирани кукли и други иновативни арт-техники.

Модулите от 14.00 ч. до 18.00 ч. ще бъдат отворени за посетители. За записване: poliksena.hardalova@gmail.com, pr.natfiz@gmail.com. Местата са ограничени!

 

03.02 (събота) 14.00 ч. – 18.00 ч.: Представяне на партньорските организации от България, Великобритания, Италия, Португалия и Унгария; цели, сфера на дейност, целеви групи и проектни планове.

04. 02. (неделя), 14.00 ч. – 18.00 ч.: Обучение 1 част, Имидж театър и Форум театър;

16.30 час за гости: импровизирани кукли със студенти по АКТ.

05. 02. (понеделник), 14.00 ч. – 16.30 ч.: Обучение 2 част, Форум театър;

06. 02. (вторник), 14.00 ч. – 16.30 ч.: Обучение 3 част, Форум театър;

16.30 час за гости: кратки представяния на проекти и идеи.

07. 02. (сряда) 14.00 ч. – 15.00 ч., отворена репетиция СКТ.

 

Ден на открити врати ще се проведе на 8 февруари (четвъртък) 2018 г., от 9.30 ч., в салона на Учебен куклен театър, ул. „Стефан Караджа“, № 20

Програма Ден на открити врати, 8 февруари 2018 г.

9.15 – регистрация на участниците

10.00 – приветствие и представяне на проекта TIP: Кой? Какво? За кого? Защо?

10. 45 – теми: Защо (не) ни се ходи на училище? И ако учителите бяха артисти? Имидж театър 1 част: какво виждам когато гледам?

11.30 –  кафе пауза

12.00 – Имидж театър 2 част: и публиката иска да играе!

Обсъждане, отворена дискусия.

12.45 – обедна пауза

14.00 – 15.00 – Форум театър с маски, Театър „Цвете“

15.00 –  Конференция на тема „Ролята на творческите и интерактивните подходи в процеса на социална и образователна интеграция на млади хора. Превенция от ранното отпадане от училище“; изказвания на учители, артисти, експерти в сферата на образованието и др. с опит, интерес и отношение по темата.

17.00 – закриване

Всички, които се интересуват от проблема за растящата незаинтересованост на учениците от учебния процес, както и за потенциала на изкуството като средство за превенция и компенсация на това дезинтегриране са добре дошли!

Заповядайте!

 

Първа среща по TIP Project, Порто, 23-24.01.2018 г. – ГАЛЕРИЯ