Марта Коание – Doctor Honoris Causa по театрално изкуство

Марта Коание е почетен президент на Световната организация на Международния театрален институт.

През 1954 г. завършва колежа “Васар”.
Изпълнителен секретар на “Актърс Студио” по време на формирането на “новото поколение” американски актьори (1956 – 1959). Ръководи всички програми на Студиото – конкурси, майсторски класове, секция “Драматургия”, работилници, четения.

От 1962 до 1965 г. е изпълнителен асистент на Роджър Л. Стивънс, продуцент на Бродуей, основател на Центъра “Кенеди” за изпълнителски изкуства, основател и председател на Националния благотворителен фонд за изкуствата.
От 1966 г. до 2003 г. е асистент на директора (1966 – 1967) и директор (1968 – 2003) на МТИ/САЩ. Член на изпълнителния комитет на МТИ (1971 – 2003), президент на МТИ (1987 – 1995).

С участието на М. Коание и е проведен 12 Световен конгрес на МТИ в Ню Йорк (1967) – първо международно театрално събитие в САЩ. Под нейно ръководство през 1974 г. в Център “Линкълн” е открита най-обхватната изложба на съвременния театрален сценичен дизайн и костюми от САЩ, представена през 1976 г. в Прага. Голямо е участието на М. Коание и в провеждането на Театъра на нациите през 1986 г. в Балтимор, Мериленд, САЩ.
М. Коание е награждавана е с Officier des Arts et Letters (1980) и Officier de l’Ordre National de Merite (1999) на френското правителство. На Световния конгрес на МТИ в Каракас (1995) е наградена с медала “Пикасо” за заслуги и принос за световната култура и разбирателство. Тогава е избрана и за почетен доживотен президент на МТИ.

През 1998 г. М. Коание е удостоена с наградата “Тони” за своята 50-годишна работа за американския театър и международните мрежи на професионалисти от театъра за обмяна на идеи и знания и солидарност.
През 1986 г. на Национална театрална конференция е обявена за Личност на годината.

През 1991 г. е удостоена с наградата на Института на САЩ за театрални технологии USITT за “25 години борба с изолацията и признаване на американския театър за част от световния”.
Театралната асоциация във висшето образование ATHE през 2001 г. удостоява М. Коание с Отличие за постижения в професионалния театър.
През декември 2004 г. Съюзът на жените в професионалния театър на САЩ я удостоява с Награда за цялостен принос.

Марта Коание има решаващо участие за развитието на българо-американските театрални отношения.