Съвременни образци на танцовия театър и пантомимата в НАТФИЗ (в. “Дума”, 22.02.2018 г., бр. 37