НАТФИЗ представя съвременни образци на танцовия театър и пантомимата (svobodennarod.com, 23.02.2018 г.)

Основана през 1990 г., специалността „Пантомима“ се развива и обогатява българското сценично пространство със средства и специалисти вече почти 30 години.

http://svobodennarod.com/entertaiment/item/5970-natfiz-predstavya-savremenni-obraztzi-na-tantzoviya-teatar-i-pantomimata.html