ПРОФ. ВЛАДИМИР ИГНАТОВСКИ ПРЕПОРЪЧВА ДА ЧЕТЕМ

Проф. Владимир Игнатовски е български кинокритик и дългогодишен преподавател по „Теория на киното“, „Теория на масмедиа“, „Теория на зрелищните изкуства“ и  „Телевизионна критика“ в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

Автор е на 12 книги, десетки студии и изследвания по история и теория на театъра, киното и средствата за масова комуникация. В последните няколко години в превод и под редакцията на проф. Игнатовски, издателство „Изток-Запад“ отпечата за българските читатели – „За техниката на актьора“ от Михаил Чехов; I и II том на „Работата на актьора“ от К.С. Станиславски; „Развитието на метода. Мечта за страст“ от Лий Страсбърг; „Книга за театъра“ от Пьотър Ярцев; „Театърът – теория и практика“ от Всеволод Майерхолд.

НАТФИЗ горещо препоръчва изданията на специализираната и широка публика, на заинтригуваните от театралното изкуство и на всички свои настоящи и бъдещи студенти.