“Нова земя” – снимки от репетиция, фотограф: Андон Костов