НАТФИЗ In Memoriam, Да не ги забравяме

 

НАТФИЗ In Memoriam, Да не ги забравяме (23.03.2018 г.)

30.03.2018 г. – 95 години от рождението на проф. БОРИС КАРАДИМЧЕВ, преподавател по „Музиката във филма и телевизията“.

 

НАТФИЗ In Memoriam, Да не ги забравяме  (15.03.2018 г.)

21.03.2018 г. – 103 години от рождението на проф. ЖЕЛЧО МАНДАДЖИЕВ, един от основателите, дългогодишен преподавател по „Актьорско майсторство за драматичен театър“. Ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1961 – 1964).

21.03.2018 г. – 50 години от кончината на проф. БОРИС МИХАЙЛОВ, дългогодишен преподавател по „Техника на говора“.

21.03.2018 г. – 81 години от рождението на доц. ЛИЛИЯ РАЙНОВА, дългогодишен преподавател по „Сценическа реч“.

22.03.2018 г. – 96 години от рождението на проф. ЦВЕТАНА СТОЯНОВА, дългогодишен преподавател по „Актьорско майсторство за драматичен театър“ и „Режисура за драматичен театър“.

22.03.2018 г. – 89 години от рождението на ст. пр. КОСТА ЦОНЕВ, дългогодишен преподавател по „Актьорско майсторство за драматичен театър“ и „Режисура за драматичен театър“.

23.03.2018 г. – 10 години без проф. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ, дългогодишен преподавател по „Художествена фотография“ и „Черно-бяла фотография“.

25.03.2018 г. – 26 години от кончината на доц. д-р ЛАДА ПАНЕВА, дългогодишен преподавател по „История и теория на западноевропейския театър“.

 

НАТФИЗ In Memoriam, Да не ги забравяме  (08.03.2018 г.)

09.03.2018 г . – 42 години от кончината на проф. БОЯН ДАНОВСКИ, един от основателите и дългогодишен преподавател по „Актьорско майсторство за драматичен театър“ и  „Режисура за драматичен театър“. Ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1953 – 1954).

09.03.2018 г. – 25 години от кончината на проф. ЛЮБОМИР ТЕНЕВ, един от основателите, дългогодишен преподавател по „Увод в театрознанието“ и „Театрална критика“. Ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1952 – 1953).

11.03.2018 г. – 93 години от рождението на проф. ПЕНЧО ДОНЕВ ПЕНЧЕВ, дългогодишен преподавател по „Техника на говора“.

13.03.2018 г. – 10 години без гл. ас. ИЛИЯН СИМЕОНОВ, дългогодишен преподавател по „Филмова и телевизионна режисура“.

15.03.2018 г. – 84 години от рождението на проф. КРИКОР АЗАРЯН, дългогодишен преподавател по „Актьорско майсторство за драматичен театър“ и „Режисура за драматичен театър“.

15.03.2018 г. – 81 години от рождението на доц. инж. СТЕФАН СТЕФАНОВ, дългогодишен преподавател по „Технология на изображението“, „Композиция на цвета във визуалните медии“.

16.03.2018 г. – 21 години от кончината на проф. БОГДАН СЪРЧАДЖИЕВ, дългогодишен преподавател по „Актьорско майсторство за драматичен театър“.

 

НАТФИЗ In Memoriam, Да не ги забравяме  (02.03.2018 г.)

05.03.2018 г. – 8 години без проф.  ЕЛИСАВЕТА СОТИРОВА, дългогодишен преподавател по „Сценическа реч“, „Публична реч“ и „Увод в сценическата реч“.

05.03.2018 г. – 17 години без гл. ас. НИКОЛАЙ ЙОТОВ, дългогодишен преподавател по „Филмов и телевизионен монтаж“.

06.03.2018 г. – 93 години от рождението на проф. д.н. ВАСИЛ КОЛЕВСКИ, дългогодишен преподавател по „История на руската литература“.

06.03.2018 г. – 50 години от кончината на проф. ПЕНЧО ПЕНЕВ, дългогодишен преподавател по „История на българския театър“.

08.03.2018 г. – 120 години от рождението на проф. ДИМИТЪР БОРИСОВ МИТОВ, един от основателите и дългогодишен преподавател по „История на западноевропейската литература“. Ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1948 – 1952 и 1954 – 1961).

09.03.2018 г . – 42 години от кончината на проф. БОЯН ДАНОВСКИ, един от основателите и дългогодишен преподавател по „Актьорско майсторство за драматичен театър“ и  „Режисура за драматичен театър“. Ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1953 – 1954).

09.03.2018 г. – 25 години от кончината на проф. ЛЮБОМИР ТЕНЕВ, един от основателите, дългогодишен преподавател по „Увод в театрознанието“ и „Театрална критика“. Ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1952 – 1953).

11.03.2018 г. – 93 години от рождението на проф. ПЕНЧО ДОНЕВ ПЕНЧЕВ, дългогодишен преподавател по „Техника на говора“.