Конкурс на Национален фонд „Култура“ по Програма „Дебюти“

Във връзка с обявения конкурс на Национален фонд „Култура“ /НФК/ по Програма „Дебюти“ – Сценични изкуства НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ желае да подкрепи дебютните проекти на свои възпитаници. Подробна информация за сроковете и условията на конкурса може да бъде намерена на сайта на НФК   http://programs.ncf.bg/web/files/sessions/39/terms_document/conditions-debuts-performing-arts.pdf/

За целта одобрени от НАТФИЗ проекти и спечелили подкрепа от НФК ще имат възможност да ползват свободните сцени и зали за репетиции в НАТФИЗ през месеците юли и август 2018 г.  Също така готовите представления имат възможността да попаднат в репертоара на театър „НАТФИЗ“.  За всеки проект НАТФИЗ ще избере ментор, хабилитиран преподавател – специалист, който да следи за неговото успешно реализиране.

Желаещите да потърсят подкрепата на НАТФИЗ във връзка с  кандидатстването си към НФК трябва да подадат заявление, съдържащо описание на проекта и примерен негов бюджет /по аналогия на формуляра на НФК/ не по-късно от 23 април 2018 г. до Председателя на Консултативния съвет за творческо развитие в НАТФИЗ Яна Джарова. / стая А 306 и e-mail: ya.djarova@natfiz.bg/ Кандидати биха могли да бъдат студентите и абсолвентите от Факултет „Сценични изкуства“ в последните години на обучение.