ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 Доц. д-р Марияна Лазарова

ще отсъства от учебни занятия

по дисциплините

„Договори и авторски права в ЕИ”   –  І МЕИ

„Академично устройство и политика”   –  І курс докторанти

на 19.04. и 26.04.2018 г. (четвъртък)

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ