Черна дупка

 

ЧЕРНИТЕ ДУПКИ НА ЖИВЕЕНЕТО

Те се появяват някак ненадейно, тези наши изпадания от нормалния, човешкия ред, внезапно, като прозрение, като ОТКРОВЕНИЕ, /така навярно се е случило и с Йоан на остров Патмос /, изведнъж разбираме, че цялата „оная мъка, позната от теорията като видимото”, подлежи на изтриване. Тази маса, на която пием питието си, този креват, на който се любим, този град, в който живеем, вестниците, които четем, за да знаем какво става, яденето и пиенето – всичко ще бъде изтрито като с някаква ръка, ще потъне в Небитието, в черната дупка на живеенето. И от него няма да остане нищо. „Само мътна пушилка. Като лига, която остава след плужека.”

Пиесата на Горан Стефановски е писана през 1987, години преди да се случи сриването на Югославия. В някакъв смисъл това е пророчески текст за нещо, което предстои да се случи с човеците на една държава, която е намерила модела на една всеобща конфедеративност, нещо като модела на Европейския съюз. Опасенията на автора на „Черна дупка” са, че всяка една такава конвенция стои в пряка опозиция с конкретното, индивидуално усещане за живеенето и то неизбежно води до конфликт между сетивното, индивидуалното проявление на човешкото и нормите, догмите на общността.

Пиесата изследва последствията от един такъв опит да се „отлепи” от конвенциите на видимото и да се фиксира живеенето в невидимото, в ОТВЪДНОТО…

Всъщност, ние в изгнание ли сме или в послание?

Това, което живеем награда ли е или наказание?

Ние ли сме подхвърлени тук и сега или тук и сега са ни подхвърлени на нас?

Това са въпросите на нашия Силян и аз се надявам те да станат и ваши.

Проф. Иван Добчев

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА И ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Първи състав

Силян – Александър Тонев

Светле – Мартина Пенева

Саня  – Мария Тепавичарова

Цвета – Елена Дечева

Бащата – Владимир Георгиев

Максо – Михаил Рядков

Перо – Петър Петров

Ана – Мартина Георгиева

Магда – Мила Гергова

Майката  – Кристина Беломорска

Втори състав

Силян – Марио Гълъбов

Светле – Поля Йорданова

Саня  – Мария Бакалова

Цвета – Симона Здравкова

Бащата – Габриел Плачков

Максо – Михаил Рядков

Перо – Божидар Йорданов

Ана – Лора Недялкова

Магда – Мила Гергова

Майката  – Кристина Беломорска