Доц. Александра Хонг и д-р Маргарита Божилова лектори в Москва

 

  

 

Доц. Александра Хонг и  д-р Маргарита Божилова се завърнаха от  Москва, където проведоха лекционен и практически курс на тема: „Режисурата на пантомимата и пластическия театър“ във ВШДСИ: „Школа Г. Г. Дадамяна“ и практически семинар на тема „Пластическата изразителност на актьора“ за актьорите на ГАУК МО „Театр кукол“.