Ас. Александър Манджуков с тридневен уършоп в столицата на Испания

За втора поредна година, по програма Еразъм+, ас. Александър Манджуков изнесе уъркшоп „Интерпретация на танца“ по покана на Университетския център за изкуства TAI, Мадрид.

  

В TAI се обучават артисти в множество дисциплини, като кино, фотография, композиция на съвременна музика, изобразително изкуство, дизайн, телевизия и нови медии, изпълнителски изкуства и цифрово творчество.