Съобщение за лекциите по “Семиотика на изкуството” – 30.10.2018 г.


Лекциите на 30.10.2018 г.

по дисциплината

СЕМИОТИКА НА  ИЗКУСТВОТО

проф. д. н. М. Дачев

от 10.30 –12.00    и от  12.00–13.30

І ТИ,ФТИ, ПР, изб. І ЕПФ

няма да се проведат.

 

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ