“Училище за Зрение” към НЕВИЖДАН ТЕАТЪР с награда от Youth Democracy Award 2018, Бон, Германия

От 90 квалифицирани проекта от цял свят, с висок социален импакт фактор, “Школата “Училище за зрение” в НЕВИЖДАН ТЕАТЪР на проф. д-р Велимир Велев е измежду четирите наградени на тазгодишната церемония на Youth Democracy Award 2018 към Bundeszentrale für politische Bildung – Правителсвената федерална агенция за гражданско образование на Германия.

  

Церемонията се състоя на 16.11.2018 в Конферентната зала на Музей Кьониг – символ на демократицията, където през 1948 г. е написана конституцията на Демократична Република Германия.

Проф. д-р Велимир Велев е отличен като създател на Школата “Училище за зрение” към Невиждан театър – проект за съвместна творческа сценична дейност на зрящи и незрящи млади театрали. В рамките на събитието, той поднесе своята презентация “Училище за Зрение” към Невиждан театър – Нова концепция за промяна на общественото съзнание.”

Школата “училище за зрение” започва нов модул актьорско обучение в Театъра на маските. 20 учебни маски вече са изработени с финансовата подкрепа на Дирекция “Превенция, Интеграция, Спорт и Туризъм” (ПИСТ) към Столична община.

 

[Bundeszentrale für politische Bildung / BPB) е правителствена агенция – федерален публичен орган, който предоставя образование чрез “Обучение по гражданство” насърчаващо на хората в Германия да участват активно в обществото, в демократичния процес, както и в диалога и взаимното разбирателство на международно ниво, предоставяйки информация за основните проблеми на нашето време.]

Наградата за младежка демокрация номинира проекти със силен хуманен ефект и стойностен дълготраен принос в културния и социалния живот, европейската интеграция и укрепващи и насърчаващи демокрацията като цяло.

Steffanie Rauprich за НЕВИЖДАН ТЕАТЪР: “Това е пример за изключителен проект, на който се възхищавам от самото начало. Обичам комбинацията от театър и овластяване, което според мен е отличен начин за справяне с някои от пречките, които се изправят в обществото. Вие правите нещо страхотно, което заслужава да бъде чуто и видяно. Затова избрахме Вас и Вашия проект като почетен финалист на тазгодишната Награда за младежка демокрация.” (Steffanie Rauprich, резолюция от международното жури, Youth Democracy Award 2018)

http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/wettbewerb/263781/youth-democracy-award-2018