Проф. д-р Велимир Велев с финансов грант от Телус Интернешъръл Европа

 

На 5.12.2018 г. проф. д-р Велимир Велев бе сред призьорите на тържествената церемония на Телус Интернешънъл по връчването на тазгодишните грантове на компанията в сферата на култура, изкуство, социални дейности и образование. Измежду 277 кандидатури, проф. Велев получи грант за новият спектакъл на Невиждан театър, този път в жанра на Театъра на маските.

След тренинга в Театъра на сенките, школата “Училище за зрение” към Невиждан театър, започва нов модул актьорско обучение незрящи в Театъра на маските. Двадесет учебни маски вече са изработени за тази цел с финансовата подкрепа на Дирекция “Превенция Интеграция Спорт и Туризъм” (ПИСТ) към Столична община.    

 

https://natfiz.bg/wp-content/uploads/2018/12/v-velev1-e1544466679242.jpg

 

Обучението на незрящите актьори ще продължи в работа по новият им спектакъл с маски “ОБРАЗ И БЕЗПОДОБИЕ”. Той ще се осъществи и с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура Програма “Дебюти”.

Това ще бъде световен дебют на незврящи в изкуството на театралната маска – играта с маска изисква визуален контрол при усвояването по време на репетициите, което за незрящи е невъзможно и затова подобен опит в тази посока до този момент не съществува.

Концепцията “Невиждан театър” обаче, е навлизане в “невъзможната” за незрящите територия на сценичните визуални изкуства (театър на сенки, марионетки, импресии) и работата с незрящите в Театъра на маските е нов етап от развитието на неговата идейно-естетическа платформа.