Ние, духовата музика!

За Духовата музика

Черказките музиканти ми са оплакаа: некои са ин ги биле казале, че таа, дуова музика, требвало вече да се закрие. У селото на всеки стлъб виси по един високоговорител, а у площадо са виснале три. За кво ин ги е тогива дуова музика, едновремешна и остарела работа! Черказката дуова музика е верно дрта. Надали некой у селото знае годините на инструментите; требва да ви увера, че ако ги погледнете, ша ви са сторат дръти едва ли не колко слънцето. Те тава те дори собствениците на инструментите не знаат, щот прикаат, че они са си откоги е създаден светът…

Дуовата музика я има откакто свет светува, и неа никой не мое да я закрие. Ако мое да са закрие една държава, то и Дуовата музика тогива мое да са закрие. Защото всичко започва с музиката и свършва с музиката. Кога човек умре, пак с музика го изпращаме.

Ако един ден Черказки изпраща космонавт, ние, Дуовата музика, и там ше свириме. А тия, дето говорат, че щели да са закриват дуовите музики, мене хич не ме занимават. Дето вика Миал – Дуовата музика я има, откакто свет светува.

Чуйте са какво ша ни разкаже самата Дуова музика за себе си и отсъдете тогива дали ша мое да са закрие.

Из „Ние, духовата музика“, Йордан Радичков

 

 

Същия текст, за онези, които диалектът затрудни:

Черказките музиканти ми се оплакаха: някои били казали, че тая духова музика трябвало вече да се закрие. В селото на всеки стълб виси по един високоговорител, а на площада висят три — за какво е тогава духова музика, едновремешна и остаряла работа! Черказката духова музика е наистина стара. Едва ли някой в селото знае годините на инструментите; трябва да ви уверя, че ако вие ги погледнете, ще ви се сторят стари едва ли не колкото слънцето. Това дори и собствениците на инструментите не го знаят, защото твърдят, че те са си такива, откакто е създаден светът…

Духова музика има, откакто свят светува, и нея никой не може да я закрие. Ако може да се закрие една държава, то и Духовата музика тогава може да се закрие. Защото всичко започва с музиката и свършва с музиката. Кога човек умре, пак с музика го изпращаме.

Ако един ден Черказки изпраща космонавт, ние, Духовата музика, и там ще свирим. А тия, които говорят, че щели да се закриват духовите музики, изобщо не ме занимават. Както казва Миал — Духова музика има, откакто свят светува.

Чуйте какво ще ни разкаже самата Духова музика за себе си и отсъдете тогава дали може да се закрие.