DIVERSE.BG: Създаване и прилагане на Харта за многообразието в България – Конкурс за лого на проекта

 

Обща информация Правото на равнопоставеност е сред основните ценности на Европейския съюз. Директивата за равенство между расите (2000/43/EC) и Директивата за равно третиране в областта на заетостта и професиите (2000/78/EC) утвърждават принципа за равнопоставеност без значение от етнически произход, вероизповедание и религия, възраст, увреждания или сексуална ориентация. Двете директиви дефинират представите за пряка и непряка дискриминация и осигуряват мерки за защита.

Проектът Diverse.bg има за цел насърчаването на управлението на многообразието в България чрез създаването и прилагането на Харта на многообразието.

 

Цел на конкурса Целта на конкурса е да бъде изработено лого на проекта. Логото ще бъде основен компонент на визуалната идентичност на проекта и ще присъства върху всички продукти, включително уебсайт, електронни бюлетини и печатни публикации.

 

Формат на конкурса От всички получени предложения само едно ще бъде избрано за лого на проекта. Предложенията ще бъдат оценени и класирани от комисия от представители на организациите, участващи в изпълнението на проекта. Авторът на предложението, класирано на първо място, ще бъде поканен да сключи договор за прехвърляне на изключителните права за използване на логото в полза на организациите, изпълняващи проекта. Преди сключване на договора авторът на избраното предложение трябва да представи декларация, удостоверяваща автентичността и авторството на логото.

Награди Авторът на предложението, класирано на първо място, ще получи награда от 300 (триста) евро. Авторите на предложенията, класирани на второ и на трето място, ще получат поощрителни награди от по 100 (сто) евро.

 

Предложенията трябва да бъдат изпратени в цветен и черно-бял вариант на следния електронен адрес: law@online.bg. Всеки кандидат трябва да включи в съобщението пълното си име, адрес, телефонен номер и адрес за електронна поща за по-нататъшна кореспонденция (ако е различен от адреса, използван за подаване на предложението).

 

Срокове Крайният срок за изпращане на предложенията е 11 януари 2019 г., 19:00 ч. българско време. Предложения, подадени след крайния срок, не се приемат. Потвърждение за получаване на предложението ще бъде изпратено на всеки кандидат не по-късно от 24 часа след получаването му. Кандидатите, които не са получили потвърждение в рамките на 24 часа, се насърчават да се свържат с организаторите.

Крайният срок за оценка на предложенията е 25 януари 2019 г. Всеки кандидат ще бъде информиран за резултатите от конкурса по електронна поща не по-късно от 31 януари 2019 г.

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК