ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ по “СЦЕНИЧЕН И ЕКРАНЕН ДИЗАЙН”

 

ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

         ПО   СЦЕНИЧЕН И ЕКРАНЕН ДИЗАЙН

       

ДИПЛОМАНТ: ДИАНА КОЛЕВА РАНГЕЛОВА

ДИПЛОМНА РАБОТА:  СЦЕНОГРАФСКИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТА

„БОХЕМИ“ ОТ ДЖАКОМО ПУЧИНИ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА :  доц. МАРИЯ ДИМАНОВА

 

         Защитата ще се проведе на 05.03.2019 г. от 11.00 ч. във фоайето на 6-ти етаж

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

         ПО СЦЕНИЧЕН И ЕКРАНЕН ДИЗАЙН

                              

ДИПЛОМАНТ: ЕЛИС ХЮСЕИН ВЕЛИ  

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  СЦЕНОГРАФСКИ ПРОЕКТ ПО ПИЕСАТА

„ДИВАТА ПАТИЦА“ ОТ ХЕНРИК ИБСЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА :  доц. МАРИЯ ДИМАНОВА

 

         Защитата ще се проведе на 05.03.2019 г. от 11.00 ч. във фоайето на 6-ти етаж

 

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А 

         ПОСЦЕНИЧЕН И ЕКРАНЕН ДИЗАЙН

                              

ДИПЛОМАНТ: НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КИРИЛОВ

ДИПЛОМНА РАБОТА:  СЦЕНОГРАФСКИ ПРОЕКТ ПО ПИЕСАТА

„ХАМЛЕТ“ ОТ УИЛЯМ ШЕКСПИР

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА :  доц. д-р МИРА КАЛАНОВА

 

         Защитата ще се проведе на 05.03.2019 г. от 11.00 ч. във фоайето на 6-ти етаж