Д-р Тодор Димитров-Мечкарски се срещна с възпитаници на Театрална школа “Любен Гройс”, гр. Пловдив

 

През месец март д-р Тодор Димитров-Мечкарски се срещна с възпитаниците на Театрална школа “Любен Гройс”, гр. Пловдив.

По покана на тримата художествени ръководители Стоян Сърданов, Ивана Папазова и Любомир Колаксъзов д-р Мечкарски проведе открит урок по  правоговор и сценична реч  на младите любители на театралното изкуство.

Театрална школа “Любен Гройс” има инициатива да среща своите ученици с различни професионални актьори, преподаватели от театралната академия и тесни специалисти в областите на правоговора, сценичната реч, сценичното движение и поведение, ритмически и вокални умения.

Специално внимание и време беше отделено на възпитаниците на театралната школа, на които предстои да бъдат кандидат-студенти през есента на настоящата година. Д-р Мечкарски даде напътствия и съвети на младите момчета и момичета, които искат да превърнат своята любов към театъра в професия.