Дипломни защити по “Мениджмънт в сценичните изкуства”

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А  

 ПО    

   “МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

                              

ДИПЛОМАНТ: Василена Георгиева Бързева

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

„Сценичните изкуства в контекста на външната културна политика на България в периода 2014 – 2017 г.“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: д-р Нели Стоева

Защитата ще се проведе на 12.04.2019 г. от 15.00 ч.

в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А 

 ПО     

 “МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

                              

ДИПЛОМАНТ: Ивайло Цветанов Алексиев

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

  Възможности за развитие на културните организации

в периферните райони на София“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: доц. д-р Биляна Томова

 

Защитата ще се проведе на 12.04.2019 г. от 14.00 ч.

в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А    

 ПО   

    “МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

                              

ДИПЛОМАНТ: Катерина Тодорова Симеонова

 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

„Проучване и предлагане на успешни практики за ръководене на МДТ„К.Кисимов“ гр. Велико Търново

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: доц. д-р Десислава Стойчева

Защитата ще се проведе на 12.04.2019 г. от 17.00 ч.

в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А 

 ПО   

    “МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

                              

ДИПЛОМАНТ: Теодора Йорданова Георгиева

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

 

„Културни политики към театъра в края на XX

и началото на XXI век“

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: проф.д.н.Николай Йорданов

Защитата ще се проведе на 12.04.2019 г. от 16.00 ч.

в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

 ПО  

 “МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

                              

ДИПЛОМАНТ:  Валери Георгиев Георгиев      

 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

 

 „СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИЯ ТЕАТЪР В БЪЛГАРИЯ“

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА:  проф. д.н. Иван Кабаков

Защитата ще се проведе на 11.04.2019 г. от 15.00 ч.

в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

 ПО       

“МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

                              

ДИПЛОМАНТ: Мина Танкова Такова

 

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:

Добри практики и възможности за възпитаване

          и развитие на театралните аудитории.

РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА: доц. д-р Десислава Стойчева

Защитата ще се проведе на 11.04.2019 г. от 16.00 ч.

в заседателната зала на ул. „ Г. С .Раковски“ №114